Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][merged small][graphic]

THE

HOLY BIBLE,

CONTAINING THE

OLD AND NEW TESTAMENTS,

AND

The Apocrypha.

EMBELLISHED WITH

ENGRAVINGS BY CHARLES HEATH,

FROM

DESIGNS BY RICHARD WESTALL, R.A.

VOL. I.

PRINTED FOR WHITE, COCHRANE, AND CO.

FLEET STREET, LONDON.

1815.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »