Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

OF

EUCLID'S ELEMENTS

TRANSLATED FROM THE TEXT OF HEIBERG

WITH INTRODUCTION AND COMMENTARY

BY

T. L. HEATH, C.B., Sc.D.,

SOMETIME FELLOW OF TRINITY COLLEGE, CAMBRIDGE

VOLUME 1

INTRODUCTION AND BOOKS I, II

CAMBRIDGE :
at the University Press

At

THE THIRTEEN BOOKS

OF

EUCLID'S ELEMENTS

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »