Harper's Cyclopædia of British and American Poetry

Εξώφυλλο
Epes Sargent
Harper & Brothers, 1881 - 958 σελίδες
 

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

Drayton Michael
24
Shakspeare William Simmons Bartholomew PAGE
29
Tucker St George
32
Hood Thomas The Story of a Summer Day
35
Heber Reginald page Hervey Thomas Kibble PAGE
36
Graham James Marquis of Montrose page Hall Joseph page
40
Jonson Ben The Worms Deathsong 343
43
Ford John Gilder Richard Watson
47
Drummond William
49
Grahame James Waking Dreams 580
57
Tupper Martin Farquhar Wallace Horace Binney
63
Montgomery James PAGE MowattRitchie Mrs Anna Cora PAGE
77
Love Me Little Love Me Long
83
Tychborn Chidiock A Thanksgiving Song 450
84
Meek Alexander Beaufort LAllegro
90
Meredith George Adam and Eves Morning Hymn
97
Robbins Samuel Dowse Life in Death
100
Cook Eliza In Praise of Lessiuss Rule of Health
101
Taylor Jeremy PAGE
105
The Retreat
107
Dryden John
115
Plimpton Florus Beardsley The Emigrants Farewell 408
123
To Sleep 292 Young Andrew
135
Arnold Matthew Little Red RidingHood 872
141
Pope Alexander From The Return of the Dead 838
142
The Lincolnshire Poacher
156
Jock o Hazelgreen
162
Dyer John
170
Davidson Margaret Miller Awake Ye Saints
172
Cotton Charles
175
sº Wesley Charles PAGE Williams Isaac PAGE
176
Eliot George see Cross Marian Evans
193
Cowley Abraham Its Hame and Its Hame
204
Rogers Samuel
205
Churchill Charles
207
Beattie James PAGE Blamire Susanna PAGE
220
Elliott Ebenezer
221
OKeefe John
233
Freneau Philip My Songs are all of Thee 925
244
Die Down O Dismal Day 889 Janettes Hair 833
252
Frere John Hookham The Highlander 331
273
Roscoe William Caldwell Lochinvar
298
Hedge Frederic Henry Higginson Mary Thacher
304
Lamb Charles PAGE
327
Moore Thomas Nairne Carolina Baroness
345
Leighton Robert
353
Frisbie Levi Annie in the Graveyard 458
369
White Henry Kirke Willson Forceythe
377
Ayton Sir Robert
378
When We Two Parted 403 The Pixies of Devon 341
403
Frothingham Nathaniel Langdon Waes me for Prince Charlie
411
Leland Charles Godfrey
414
Sprague Charles
415
Lewis Matthew Gregory
423
The Unattained 619
427
Linton William James
438
Hemans Felicia The Winter is Past
447
Clare John
452
Lockhart John Gibson
453
Bronté Charlotte PAGE Bryant William Cullen PAGle
463
Brooks Maria Gowen
475
Clemmer Mary
482
Cox Christopher Christian Dale Thomas
490
Loves Young Dream 349 Flowers without Fruit
571
Beaumont and Fletcher The Eloquent Pastor Dead
581
Emerson Ralph Waldo
592
Tennyson Alfred
605
Bell Henry Glassford
609
Green Matthew Hamilton William Rowan
613
Tennyson Charles see Turner
616
Sterling John
619
Longfellow Henry Wadsworth
629
To the Mother of Lucretia and Margaret
643
Motley John Lothrop Norton Caroline
646
Longfellow Samuel
651
Heredia Jose Maria Spanish Holmes Oliver Wendell
653
Osgood Frances Sargent
665
McCord Mrs Louisa
675
Fuller Margaret Marchioness Ossoli
678
From The Portrait
679
Thackeray William Makepeace
696
Browne William Burleigh William Henry
705
Very Jones
713
Hosmer William Henry Cuyler Inglis Mrs Margaret Maxwell
731
Faber Frederick William
732
Bailey Philip James
734
Lowell James Russell
741
How No Age is Content 6 Thought
745
Fawcett Edgar
746
Battle Hymn of the Republic 75S My Wife and Child 777
758
Parsons Thomas William
759
Joyce Robert Dwyer Kingsley Charles
765
When Coldness Wraps This Suffering Clay 404 Cary Alice
768
Williers George Duke of Buckingham The Golden Ringlet
779
Greene Robert Jimmys Wooing
785
Patmore Coventry
790
Macdonald George
797
Stoddard Richard Henry
803
McGee Thomas DArcy
805
Thornbury Walter
824
Ken Thomas Under the Leaves 27
827
Howitt William
840
Whitman Walt
869
Bryant John Howard Waiting
872
Dows Flat
877
Ludlow FitzHugh
883
Miller Abraham Perry Mitford Mary Russell
885
Gustafson Zadel Barnes My Castle in Spain
893
Lunt William Parsons race McKnight George PAGE
899
Calverley Charles Stuart Auld Langsyne
901
Vincent Charles French Sweet Spirit Hear My Prayer
903
Zlobane
906
Symonds John Addington
910
Payne John Howard
918
Ballantine James Satisfied
923
Phelps Elizabeth Stuart
925
Moultrie John Noyes Charles
934
Thorpe Mrs Rosa Hartwick
935
Bello Emilio Spanish The Home of My Heart
938
Gannett William Channing
942
Taylor Jane
945
A Common Thought
946
September If I Had Thought 414
949
Barbauld Anna Letitia 502
953
Trowbridge John Townsend
955

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 99 - WHEN I consider how my light is spent, Ere half my days, in this dark world and wide, And that one talent which is death to hide Lodged with me useless, though my soul more bent To serve therewith my Maker, and present My true account, lest he returning chide, ' Doth God exact day-labor, light denied ?
Σελίδα 413 - NOT a drum was heard, not a funeral note, As his corse to the rampart we hurried ; Not a soldier discharged his farewell shot O'er the grave where our hero we buried. We buried him darkly at dead of night, The sods with our bayonets turning ; By the struggling moonbeam's misty light, And the lantern dimly burning.
Σελίδα 664 - art sure no craven, Ghastly grim and ancient Raven wandering from the Nightly shore: Tell me what thy lordly name is on the Night's Plutonian shore!
Σελίδα 664 - Much I marvelled this ungainly fowl to hear discourse so plainly, Though its answer little meaning — little relevancy bore; For we cannot help agreeing that no living human being Ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door — Bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door, With such name as
Σελίδα 183 - For them no more the blazing hearth shall burn, Or busy housewife ply her evening care ; No children run to lisp their sire's return, Or climb his knees the envied kiss to share.
Σελίδα 290 - Nor Man nor Boy, Nor all that is at enmity with joy, Can utterly abolish or destroy ! Hence in a season of calm weather Though inland far we be, Our souls have sight of that immortal sea Which brought us hither, Can in a moment travel thither, And see the Children sport upon the shore, And hear the mighty waters rolling evermore.
Σελίδα 310 - And now the storm-blast came, and he Was tyrannous and strong: He struck with his o'ertaking wings, And chased us south along. With sloping masts and dipping prow, As who pursued with yell and blow Still treads the shadow of his foe, And forward bends his head, The ship drove fast, loud roared the blast, And southward aye we fled.
Σελίδα 414 - Lightly they'll talk of the spirit that's gone, And o'er his cold ashes upbraid him — But little he'll reck, if they let him sleep on In the grave where a Briton has laid him.
Σελίδα 653 - And burst the cannon's roar; — The meteor of the ocean air Shall sweep the clouds no more. Her deck, once red with heroes' blood, Where knelt the vanquished foe, When winds were hurrying o'er the flood, And waves were white below, No more shall feel the victor's tread, Or know the conquered knee; — The harpies of the shore shall pluck The eagle of the sea!
Σελίδα 663 - Ah, distinctly I remember it was in the bleak December, And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow; vainly I had sought to borrow From my books surcease of sorrow— sorrow for the lost Lenore, For the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore: Nameless here for evermore.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας