Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

A NALOGY OF RELIGION,'

NATURAL AND REVEALED,

TO THE

CONSTITUTION AND COURSE OF NATURE.

BY JOSEPH BUTLER, LL. D.

LATE LORD BISHOP OF DURHAM.

, WITH AN

INTRODUCTORY ESSAY.

BY ALBERT BARNES.

Ejus (analogize) hæc vis est, ut id quod dubium est, ad aliquid simile de quo non

quæritur, referat; ut incerta certis probet.... Quint. Inst. Orat. l. 1. c. 6.

FOURTEENTH EDITION.

NEW-YORK: .
PUBLISHED BY DAYTON AND NEWMAN,

199 BROADWAY.

BOSTON,
SAXTON AND PEIRCE.

HARVARD
UNIVERSITY

LIBRARY
(046*172)

Entered according to the Act of Congress, in the year 1841, by DAYTON & Saxton, in the Clerk's Office of the District Court of the Southern Dis. trict of the State of New York.

TO THE

RIGHT HONOURABLE
CHARLES, LORD TALBOT,

BARON OF HENSOL
LORD HIGH CHANCELLOR OF GREAT BRITAIN,

THE FOLLOWING
TREATISE

18, WITH ALL RESPECT, INSCRIBED

IN ACKNOWLEDGMENT OF THE HIGHEST OBLIGATIONS

TO THE LATE

LORD BISHOP OF DURHAM,

AND TO

HIMSELF,

BY HIS LORDSHIP'S MOST DUTIFUL,

MOST DEVOTED,

AND MOST HUMBLE SERVANT,

JOSEPH BUTLER.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »