Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

DL A Y S

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

VOLUME the THIRD.

CONTAINING

MIDSUMMER NIGHT'S DREAM.
MERCHANT OF VENICE.

AS YOU LIKE IT.
T AMING THE SHREW.

LONDON,

Printed for C, BATHURST, J. RIVINGTON and SONS,

T. PAYNE and Son, L. Davis, W. OWEN, B. WHITE and
SON, T. LONGMAN, B. LAW, T. BOWLES, J. JOHNSON,
C. DILLY, J. ROBSON, G. G. J. and J. ROBINSON,
T. CADELL, H. L. GARDNER, J. NICHOLS, J. Bew,
W. STUART, R. BALDWIN, J. MURRAY, A. STRAHAN,
T. VERNOR, J. BARKER, W. LOWN DES, S. HAY is,
G. and T. WILKIE, SCATCH FRD and WHITAKE X,
T.and J, EGERTON, W. Fox, and E NEWBIRY.

MDCLXXXV.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »