Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 244 - Multiply the divisor, thus augmented, by the last figure of the root, and subtract the product from the dividend, and to the remainder bring down the next period for a new dividend.
Σελίδα 117 - Find a common measure, by dividing the greater term by the less, and this divisor by the remainder, and so on, always dividing the last divisor by the last remainder, till nothing remains; the last divisor is the common measure.* 2. Divide both of the terms of the fraction by the common measure, aud the quotients will make the fraction required. * To find the greatest common measure...
Σελίδα 118 - Mnltiple of two or more numbers is the least number that can be divided by each of them without a remainder ; thus 30 is the least common multiple of 10 and 15.
Σελίδα 279 - ... above the upper deck ; the breadth thereof at the broadest part above the main wales, half of which breadth shall be accounted the depth of such vessel, and...
Σελίδα 123 - Multiply the numerators together for a new numerator, and the denominators together for a new denominator.
Σελίδα 37 - This is no denial of the mathematical proposition that the whole is equal to the sum of all its parts...
Σελίδα 263 - ... how many days did he work, and how many days was he idle?
Σελίδα 45 - Multiplication is the process of taking one number as many times as there are units in another number. The PRODUCT is the result of the multiplication.
Σελίδα 209 - The first term of a ratio is called the antecedent, and the second term the consequent.
Σελίδα 188 - Compute the interest to the time of the first payment ; if that be one year or more from the time the interest commenced, add it to the principal, and deduct the payment from the sum total If there be...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας