Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 471 - By this we know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments. 3 For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous.
Σελίδα 202 - Let not him that eateth despise him that eateth not; and let not him which eateth not judge him that eateth : for God hath received him.
Σελίδα 559 - It is written in the prophets, And they shall be all taught of God. Every man therefore that hath heard, and hath learned of the Father, cometh unto me.
Σελίδα 389 - In meekness instructing those that oppose themselves ; if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth...
Σελίδα 228 - Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost...
Σελίδα 337 - Whereupon, O king Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision ; but shewed first unto them of Damascus, and at Jerusalem, and throughout all the coasts of Judea, and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God, and do works meet for repentance.
Σελίδα 524 - That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world...
Σελίδα 481 - But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil.
Σελίδα 419 - Seek ye the Lord while He may be found ; call upon Him while He is near.
Σελίδα 556 - Say unto them, As I live, saith the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked; but that the wicked turn from his way and live: turn ye, turn ye from your evil ways; for why will ye die, O house of Israel...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας