Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

12

12

II

SAMAR
CALAMIAN
CALAMIANES

Catbalogan
GROUP

Concepcion
PANAY

Taclonia

LEYTE
Iloilo

Ormoc
Barton Barbour
San Jose de Buenavista

Bacolot

CEBU

Cebu
Bursa Hindia

NEGROS

BOHOL
Puerto Princesa

[ocr errors]
[ocr errors]

10

Surigao

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »