Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 96 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) = 1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 19 - The dividend is the number to be divided. The divisor is the number by which we divide.
Σελίδα 214 - A Circle is a plane figure bounded by a curved line every point of which is equally distant from a point within called the center.
Σελίδα 406 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints = 1 quart (qt.) 4 quarts = 1 gallon (gal.) 31| gallons = 1 barrel (bbl.) 2...
Σελίδα 102 - Dry Measure 2 pints (pt.) =1 quart (qt.) 8 quarts = 1 peck (pk.) 4 pecks = 1 bushel (bu.) 2150.42 cu.
Σελίδα 403 - SQUARE MEASURE 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet — 1 square yard (sq. yd.) 30^ square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 409 - Volume 1,000 cubic millimeters (mm3) =1 cubic centimeter cm3 1,000 cubic centimeters =1 cubic decimeter dm3 1,000 cubic decimeters =1 cubic meter m3 Measures of Capacity 10 milliliters (ml) =1 centiliter cl 10 centiliters =1 deciliter dl 10 deciliters =1 liter 1 10 liters =1 dekaliter Dl 10 dekaliters =1 hektoliter HI 10 hektoliters =1 kiloliter Kl NOTE — The liter is equal to the volume occupied by 1 cubic decimeter.
Σελίδα 103 - TABLE. 16 ounces (oz.) = 1 pound (lb.). 100 pounds = 1 hundredweight (cwt.). 2000 pounds = 1 ton (t.). 112 pounds = 1 long hundredweight. 2240 pounds = 1 long ton. The long ton is used in the United States Custom Houses, and in wholesale transactions in iron and coal.
Σελίδα 77 - Square Measure 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq.
Σελίδα 407 - Weight is used by apothecaries and physicians in compounding dry medicines. TABLE. 20 Grains (gr.} = 1 Scruple, . . sc., or 3. 3 Scruples = 1 Dram, . . dr., or 3 . 8 Drams = 1 Ounce, . . oz., or § . 12 Ounces = 1 Pound, . . Ib., or ft,.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας