Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 234 - Come, then, and, added to thy many crowns, Receive yet one, the crown of all the earth, Thou who alone art worthy ! It was thine By ancient covenant, ere Nature's birth ; And thou hast made it thine by purchase since, And overpaid its value with thy blood.
Σελίδα 119 - Now stir the fire, and close the shutters fast, Let fall the curtains, wheel the sofa round, And while the bubbling and loud hissing urn Throws up a steamy column, and the cups That cheer but not inebriate, wait on each, So let us welcome peaceful evening in.
Σελίδα 39 - Slaves cannot breathe in England ; * if their lungs Receive our air, that moment they are free, They touch our country, and their shackles, fall.
Σελίδα 119 - Nor his, who patient stands till his feet throb, And his head thumps, to feed upon the breath Of patriots, bursting with heroic rage, Or placemen, all tranquillity and smiles.
Σελίδα 157 - The cheerful haunts of man, to wield the axe And drive the wedge in yonder forest drear, From morn to eve his solitary task.
Σελίδα 87 - In the pure fountain of eternal love Has eyes indeed ; and viewing all she sees As meant to indicate a God to man, Gives Him his praise, and forfeits not her own.
Σελίδα 46 - Suspend the effect, or heal it ? Has not God Still wrought by means since first he made the world? And did he not of old employ his means To drown it ? What is his creation less Than a capacious reservoir of means Form'd for his use, and ready at his will...
Σελίδα 222 - The sum is this. If man's convenience, health, Or safety interfere, his rights and claims Are paramount, and must extinguish theirs. Else they are all — the meanest things that are, As free to live, and to enjoy that life, As God was free to form them at the first, Who in his sovereign wisdom made them all.
Σελίδα 328 - The man that hails you Tom or Jack, And proves by thumps upon your back How he esteems your merit, Is such a friend, that one had need Be very much his friend indeed, .
Σελίδα 187 - He looks abroad into the varied field Of nature, and though poor, perhaps, compared With those whose mansions glitter in his sight, Calls the delightful scenery all his own.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας