Κριτικές

XERXES: A Persian Life

Κριτική από τη σύνταξη - Kirkus - Jane Doe

Stoneman (Pindar, 2014, etc.) sorts through millennia of literature and histories to try to reveal Xerxes, the powerful ruler of the Achaemenid Empire. The author sets a difficult task, and he cites a vast array of sources—Ferdowsi, Herodotus, Ctesias, Plutarch, and everyone in between—in his quest for the truth about the Persian king who lost Greece. The first problem is that the largest empire ... Ανάγνωση ολόκληρης της κριτικής

Κριτικές χρηστών

Όλες οι κριτικές - 1
5 αστέρια - 0
4 αστέρια - 0
3 αστέρια - 0
2 αστέρια - 0
1 αστέρι - 0

Όλες οι κριτικές - 1
Κριτικές χρηστών - 0

Όλες οι κριτικές - 1
Kirkus - 1