Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

PAGE

0.

PAGE

Tarble's Case, 13 Wall. 397

427, 430 Taylor 0. Anderson, 234 U. S. 74

489 Taylor v. Brown, 147 U. S. 640

583, 584 Taylor v. Caldwell, 3 B. & S 826

22 Taylor o. Carryl, 20 How. 583 221 Taylor o. Louis. & Nash. R.

R., 88 Fed. Rep. 350 516, 529 Taylor o. Taylor, 232 U. S. 363

148, 157 Teal 0. Collins, 9 Ore. 89 490 Temperton v. Russell (1893), 1 Q. B. Div. 715

478 Tennessee o. Davis, 100 U.S. 257

430 Territory. 0. Lockwood, 3 Wall. 236

429 Teutonia, The, L. R. 4 P. C. 171

23 Texas Cement Co.v. McCord, 233 U. S. 157

380 Texas & N.O. R. R. o. Sabine

Tram Co., 227 U. S. 111 349 Texas & Pac. Ry. 0. Ameri

can Tie & Timber Co., 234
U. S. 138

284 Texas & Pac. Ry. v. Rigsby,

241 U. S. 33 68, 149, 474 Thomaso. Taylor, 224 U.S.73 78 Thompsono. Whitman, 18 Wall. 457

29 Tilt o. Kelsey, 207 U. S. 43 29 Title Guaranty & Surety Co.

0. Harlan & Hollingsworth,
228 U, S. 567

380 Title Guaranty & Trust Co. o. Crane Co., 219 U. S. 24

380, 383 Tobacco Board of Trade, Ex

parte, 222 U. S. 578 402 Toledo, St. Louis & W. R. R.

0. Slavin, 236 U. S. 454 157 Traffic Bureau, Sioux City

Commercial Club 0. Amer-
ican Express Co., 39 I. C.
C. 703

619 Traganza, Mertie C., 40 L. D. 300

179 Transportation Co. o. Par

kersburg, 107 U. S. 691 246

Tripp o. Michigan Cent. R.

R., 238 Fed. Rep. 449 280 Truax o. Raich, 239 U. S. 33

507, 592 Union Pac. Ry. v. Cheyenne,

113 U. S. 516 477, 506 Union Pac. Ry. v. De Busk, 12 Colo. 294

45 Union Trust Co. v. Westhus, 228 U. S. 519

650 United States 0. Balt. &

Ohio S. W. Ry., 226 U. S.
14

638 United States 0. Bevans, 3 Wheat. 336

239 United States v. Congress

Constr. Co., 222 U. S.
199

380 United States Detroit

Lumber Co., 200 U. S. 321 476 United States o. Dickson, 15 Pet. 141

343 United States v. Grimaud, 220 U. S. 506

427 United States o. Howland, 4 Wheat. 108

476 United States 1. Juy Toy, 198 U. S. 253

644 United States v. Leffler, 11 Pet. 86

272 United States v. Morrison, 240 U. S. 192

357 United States v. Mosley, 238 U. S. 383

651 United States v. Peters, 5 Cranch, 115

233 United States v. Schurz, 102 U. S. 378

181 United States o. Thayer, 209 U. S. 39

647 United States v. U. S. Fidel

ity Co., 236 U. S. 512 381 United States Fidelity Co. v.

Bartlett, 231 U. S. 237 380 United States Fidelity Co.

t, Kenyon, 204 U, S. 349 380 United States Fidelity Co. v.

Struthers-Wells Co., 209
U. S. 306

380 Valley S. S. Co. v. Wattawa, 241 U. S. 642

303 Vance v. Vandercook Co., 170 U. S. 438

217

PAGE

PAGE
Vandalia R. R. V. Public Western Union Tel. Co. 0.
Service Comm., 242 U. S.

Richmond, 224 U. S. 160 649 255

245 Western Union Tel. Co. v. VanHorne r. Dorrance, 2 Taggart, 163 U. S. 1 546, 549 Dall. 304

227

Wheaton v. Peters, 8 Pet. 591 Van Reed v. People's Natl.

221, 230 Bank, 198 U. S. 554 427, 430 Wiborg v. United States, 163 Venner 0. Great Northern

U. S. 632

449 Ry., 209 U. S. 24

274 Wilcox 0. Curtis, 35 Conn. Wabash R. R. 0. Adelbert

374

427, 430 College, 208 U. S. 38 273, 275 Wilcox v. Jackson, 13 Pet. 498 357 Wabash R. R. v. Hayes, 234 Wilder Mfg. Co. o. Corn ProU. S. 86

152, 157 ducts Refg. Co., 236 U. S. Wabash Western Ry. v. Brow,

165

480 164 U. S. 271

58

Willamette Iron Bridge Co. Walker v. Clyde S. S. Co., v. Hatch, 125 U. S. 1 246

215 N. Y. 529 211, 254 Willcox v. Consolidated Gas Wallace Anderson, 5

Co., 212 U. S. 19

570 Wheat. 291

429 Willie, In re, 25 Fed. Cas. 38; Wals v. Grosvenor, 31 Wis. Cas. No. 14,692e

364 681

490 Willson v. Black-Bird Creek Walton v. Perkins, 28 Minn. Marsh Co.,

2 Pet. 245 246 413

490 Wilmington Transp. Co. v. Ward v. State, 2 Mo. 120 366 California R. R. Comm., Waring v. Clarke, 5 How. 441 233 236 U. S. 151

247 Washington & Georgetown Wilson v. McNamee, 102. U. R. Co., In re, 140 U. S. 91 373 S. 572

246 Webster v. Superior Court, Wilson v. MacKenzie, 7 Hill, 67 Wash. 37 579

221 Weir v. Rountree, 216 U. S. Wilson Cypress Co. 0. Del 607 650 Pozo, 236 U. S. 635

490 Western Indemnity Co. v. Winfield v. Erie R. R., 88 N. Rupp, 235 U. S. 261 71 J. L. 619

149 Western Oil Ref. Co. v. Dal Winona & St. Paul Land Co. ton, 131 Tenn. 329

348 1. Minnesota, 159 U. S. Western Passenger Fares, 37

540

644 I. C. C. 1

110 Wisconsin, Minn. & Pac. R. Western Union Tel. Co. v.

R. 0. Jacobson, 179 U. S. Andrews, 216 U. S. 165 507

287

391, 582 Western Union Tel. Co. v. Wolsey v. Chapman, 101 U. Ann Arbor R. R., 178 U.

S. 755

357 S. 239

649 Workman v. New York City, Western Union Tel. Co. v.

179 U. S. 552 215, 216, Call Pub. Co., 181 U. S.

222, 243 92

221 Yates v. Jones Natl. Bank, Western Union Tel. Co. v.

206 U, S. 158

76, 78 James, 162 U. S. 650 244 Yates v. Utica Bank, 206 U. Western Union Tel. Co. v.

S. 181

76 Massachusetts, 125 U. S. York v. Texas, 137 U. S. 15 30 530

546 Young, Ex parte, 209 U. S. Western Union Tel. Co. v.

123

42, 506, 507, 531 Pennsylvania R. R., 195 Zakonaite v. Wolf, 226'U. S. U. S. 540 649 272

644

95

30,

TABLE OF STATUTES

CITED IN OPINIONS.

PAGE

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1890, May 2, c. 182, 26 Stat.
81, $ 24..

309

1890, July 2, c. 647, 26 Stat.

209 (Sherman Act)

262, 471, 472

§ 1

474

.471, 475

$ 7.

263 475

1890, Aug. 30, c. 839,26 Stat.
414.

157

1891, Mar. 3, c. 561, 26 Stat.

1095, 87

175

$ 24.

353

1893, Mar. 2, c. 196, 27 Stat.

531 (See Safety Appliance

Acts)

1894, July 30, c. 172, 28 Stat.
160, $ 6.

647
1895, Feb. 26, c. 131, 28 Stat.
683.

96

1896, June 10, c. 398, 29 Stat.

339..

.. 116

1897, June 4, c. 2, 30 Stat. 34 356

1897, June 7, c. 3, 30 Stat. 84 116
1898, June 28, c. 517, 30 Stat.
502..

117

1898, Dec. 21, c. 28, 30 Stat.

755..

616

1899, Mar. 2, c. 377, 30 Stat.

993.

93

$3.

95

84.

94

1899, Mar. 3, c. 427, 30 Stat.

1233...

357

1901, Mar. 1, c. 676, 31 Stat.
861, $3.

126

8 28.

117

1901, June 25, Proclamation,

32 Stat. pt. 2, 1971.... 118

1902, June 30, c. 1323, 32

Stat. 500, $ 16.

584

$ 4.

[blocks in formation]

415...

Stat. 189...

898.

1902, July 1, c. 1369, 32 Stat. 691, $ 5..

.445, 451 1903, Mar. 2, c. 976, 32 Stat.

943 (See Safety Appliance

Acts) 1904, Apr. 21, c. 1402, 33

583 1905, Feb. 24, c. 778, 33 Stat. 811.

378 1905, May 6, Proclamation,

34 Stat. pt. 3, 3001.... 176 1906, June 11, c. 3073, 34

Stat. 232 (First Employers' Liability Act)....160, 212 1906, June 29, c. 3591, 34

Stat. 584 (See Inter

state Commerce Acts) 82..

336 7

281 1906, June 30, c. 3915, 34 Stat.

768 (Food & Drugs Act).. 156 1906, Nov. 6, Proclamation,

34 Stat. pt. 3, 3256.. 353 1907, Feb. 20, c. 1134, 34 Stat.

607 1907, Mar. 4, c. 2939, 34 Stat.

1415 (See Hours of Service

Act) 1908, Apr. 22, c. 149, 35 Stat.

65 (See Employers' Liabil

ity Act) 1908, May 30, c. 236, 35 Stat. 556.

166 1909, Mar. 4, c. 299, 35 Stat. 987.

143 1909, Aug. 5, c. 6, 36 Stat. 11, 8 38..

585 1910, Apr. 5, c. 143, 36 Stat.

291 (See Employers' Lia

bility Act) 1910, Apr. 14, c. 160, 36 Stat.

298 (See Safety Appliance

Acts) 1910, June 18, c. 309, 36 Stat.

539 (See Interstate

Commerce Acts)

81..... 1910, June 25, c. 406, 36 Stat. 834..

493 1910, June 25, Joint Resolu

tion, 36 Stat: 884... 158 1911, Feb. 3, c. 35, 36 Stat. 896.

191

1911, Mar. 3, c. 231, 36 Stat

1087 (See Judicial Code) 1912, Aug. 23, c. 351, 37 Stat.

602 1912, Aug. 24, c. 390, 37 Stat.

560 (See Interstate Commerce Acts) 1913, Mar. 4, c. 141, 37 Stat. 736.

607 1913, Oct. 22, c. 32, 38 Stat.

219 (See Interstate Com

merce Acts).. ...87, 628 1913, Dec. 23, c. 6, 38 Stat.

251, 11 (k) (Federal Re-
serve Bank Act).

421 1914, Aug. 1, c. 223, 38 Stat. 681.

608 1914, Oct. 15, c. 323, 38 Stat.

730 (Clayton Act) 471, 475 6..

483 16.

471, 475 $20.

484 1915, Mar. 4, c. 176, 38 Stat.

1196 (See Interstate Com-
merce Acts)

385 1916, Sept. 6, c. 448, 39 Stat. 726.

.253, 646 83.

649 Constitution. See Index at

end of volume. Revised Statutes. $ 483...

3

225 709...

253 723.

519 914.

58 1765.

145 2207.

141 2208.

142 2217,

142 2218.

135 2219.

142 2220.

135 2221.

135 2222. 2333.

489 2395.

495 3737

381 4235.

246 4283-4285. .218, 255 4893..

11 4904.

5 4910.

11

563 (8)

142

85

concorconed

[blocks in formation]

Revised Statutes (cont.) $ 4918....

4 Š8 5133 et seq..

73 8 5198..

.78, 430 5199.

74 5200.

74 5204..

74 5211.

73 $ 5219.

513 $ 5239.

74 Employers' Liability Act..66,

148, 154, 171, 183, 201,
212, 244, 323, 361, 572,
637
1

150
$ 3.

151 4..

151 Hours of Service Act.

337 § 2....

337 83..

338 Interstate Commerce Acts

33, 59, 85, 86, 87, 104,

Interstate Com. Acts (cont.)
156, 157, 281, 284, 336,

628, 638 1.

245, 280 $ 6.

.284, 336 $ 20..34, 156, 244, 281, 385 Judicial Code. § 24.

216 § 24 (1)

502 § 24 (3)

225 28.

130 207

88 237. 201, 253, 302, 646 $ 238 268, 487, 503, 566, 576 239.

116 $ 256.

216 § 266.

41 Judiciary Act, 1789. 89.

.215, 225 § 25.

253 National Bank Act.

73 Safety Appliance Acts ...66, 156

[ocr errors]

§ 3...

(B.) STATUTES OF THE STATES AND TERRITORIES. Alabama.

Iowa. 1915, Acts, p. 393, 89.. 516 Code Supp. 1907, 8 1305 516 Alaska.

Kentucky.
Comp. Laws, 1913,

Constitution, $ 171.508, 526
$ 2032.
367

§ 172.508, 526 Arizona.

174.509, 526 Constitution, Art. IV,

§ 181..

509 pt. 2, $ 13 46

$ 182.. 509 Art. XIV, 88 1, 16. 45 1891-1893, Acts, p. 299, Art. XV.

43

c. 103, $$ 1-5, Art. 3. . 534 881, 2.

43 1891–1893, Acts, p. 990, $

c. 217..

534 $ 6. 45 1893, Act June 9..

543 Rev. Stats. 1913, Tit. 9,

1902, Acts, pp. 281, 305-
309, c. 128....

534 88 2278 (d), (w), (x),

[ocr errors]

c. XI.

1906, Acts, pp. 88, 126-
(z)..

43
130, c. 22.

534 Arkansas.

Ky. Stats., § 144. 530 1907, Act Feb. 9....... 107

§ 145

530 Georgia.

§ 152

530 Civil Code,

$ 162. .520.
88 2675-2677
311

559 Illinois.

§ 4020

515 Hurd's Stats. 1898,

$ 4077..502, 528 p. 1365, e. 516

$ 4078..510, 533 1909, p. 1882, § 312.. 516

Š 4079..510,

534 1912, p. 1963, § 312.. 516

4080.. 535

1910,

528,

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »