Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

BRITISH POETS.

One Hundred Uolumes.

VOL. LXXX.

BRITISH POETS.

INCLUDING

TRANSLATIONS.

IN ONE HUNDRED VOLUMES.

LXXX.

COWPER, VOL. 11.

CHISWICK:
Printed by C. Whittingham,

COLLEGE HOUSE;
FOR J. CARPENTER, J. BOOKER, RODWELL AND MARTIN,

G. AND W. B. WHITTAKER, R. TRIPHOOK, J. EBERS,
TAYLOR AND HESSEY, R. JENNINGS, G. COWIE AND CO.
N. HAILES, J. PORTER, B. E. LLOYD AND SON,

C. SMITH, AND C. WHITTINGHAM.

1822.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »