Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

St. Helena

Presented by
E. L. Jackson,
Now York Public Library

July 'o4

14

[graphic][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »