Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

TIIE

EDINBURGH ANNUAL REGISTER,

For 1815.

THE

EDINBURGH

ANNUAL REGISTER, ,

For 1815.

VOL. EIGHTH.-PARTS I. AND II.

EDINBURGH:

Printed by James Ballantyne and Co.

FOR ARCHIBALD CONSTABLE AND CO. EDINBURGH;

LONGMAN, HURST, REES, ORME, AND BROWN, LONDON ;

AND THE OTHER PROPRIETORS,

1817.

[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »