Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

ANNUAL REPORT

OF THE BOARD OF

ST. LOUIS PUBLIC SCHOOLS.

1869-70.

"WESTLICHE POST" Print, St. Louis.

[ocr errors][subsumed][merged small][merged small][merged small]
[graphic]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »