Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 39 - To draw a straight line perpendicular to a given straight line of an unlimited length, from a given point without it. Let AB be the given straight line, which may be produced to any length both ways, and let c be a point without it.
Σελίδα 27 - A diameter of a circle is a straight line drawn through the centre, and terminated both ways by the circumference.
Σελίδα 62 - Multiply the sum of the parallel sides by the perpendicular distance between them, and half the product will be the area.
Σελίδα 56 - To measure a Parallelogram, or long square. RULE. Multiply the length by the breadth, and the product will be the area or superficial content.
Σελίδα 65 - TO FIND THE AREA OF A CIRCLE. Rule. — Multiply the square of the diameter by .7854 and the product will be the area.
Σελίδα xv - Separate the given number into periods of two figures each, beginning at the right hand: the period on the left will often contain but one figure.
Σελίδα 40 - To bisect a given finite straight line, that is, to divide it into two equal parts. Let AB be the given straight line : it is required to divide it intotwo equal parts.
Σελίδα 37 - At a given point in a given straight line, to erect a perpendicular to that line. Let AB be the given line and C the given point.
Σελίδα iii - EULE.—Divide as in whole numbers, and point off as many decimal places in the quotient as the number of decimal places in the dividend exceeds the number in the divisor.
Σελίδα 32 - A cylinder is conceived to be generated by the revolution of a rectangle about one of its sides as an axis.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας