Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

CHAPTER IV. On the Inspiration of the sacred Scriptures
Definition of inspiration

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

13

13

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »