Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα


Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 116 - And the poor beetle that we tread upon, In corporal sufferance finds a pang as great As when a giant dies.
Σελίδα 124 - The sum is this : If man's convenience, health, Or safety, interfere, his rights and claims Are paramount, and must extinguish theirs. Else they are all, the meanest things that are, As free to live and to enjoy that life As God was free to form them at the first, Who in his sovereign wisdom made them all.
Σελίδα 15 - And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat: but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.
Σελίδα 18 - Nor think, in Nature's state they blindly trod; The state of Nature was the reign of God: Self-love and social at her birth began, Union the bond of all things, and of man.
Σελίδα 126 - Annual for me, the grape, the rose renew, The juice nectareous, and the balmy dew; For me, the mine a thousand treasures brings; For me, health gushes from a thousand springs; Seas roll to waft me, suns to light me rise; My footstool earth, my canopy the skies.
Σελίδα 26 - He saith unto them, Moses because of the hardness of your hearts suffered you to put away your wives: but from the beginning it was not so.
Σελίδα 35 - And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth, and upon all the fishes of the sea; into your hand are they delivered.
Σελίδα 15 - And out of the ground made the Lord GOD to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food. The tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil.
Σελίδα 126 - Is it for thee the lark ascends and sings? Joy tunes his voice, joy elevates his wings. Is it for thee the linnet pours his throat ? Loves of his own and raptures swell the note.
Σελίδα 90 - To gild refined gold, to paint the lily, To throw a perfume on the violet...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας