Περιεχόμενα

University Administrative Officers c 1
xxix
Preachers before the University
15
Lecturers and Lectors
38
University Scholarships c
53
University Prizes
66
Honorary Degrees
80
University Legislation
93
Affiliation
108
Tripos Lists 194146 112
112
Colleges and Approved Foundation
258
Members of the University who are not on the boards
900
Girton College
911
Newnham College
964
Table of Matriculations 193646
1035

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Πληροφορίες βιβλιογραφίας