Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 4 - Government, like dress, is the badge of lost innocence: the palaces of kings are built on the ruins of the bowers of paradise.
Σελίδα 11 - The man whose whole life is spent in performing a few simple operations, of which the effects too are, perhaps, always the same or very nearly the same, has no occasion to exert his understanding, or to exercise his invention in finding expedients for removing difficulties which never occur.
Σελίδα 36 - Let your women keep silence in the churches : for it is not permitted unto them to speak ; but they are commanded to be under obedience, as also saith the law.
Σελίδα 536 - The Lord of all, himself through all diffused, Sustains, and is the life of all that lives. Nature is but a name for an effect, Whose cause is God.
Σελίδα 50 - God by the weak pinions of our reason, but he has been pleased to descend to us , and what Socrates said of him, what Plato writ, and the rest of the Heathen philosophers of several nations, is all no more than the twilight of revelation, after the sun of it was set in the race of Noah.
Σελίδα 217 - It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.
Σελίδα 190 - Himself, as conscious of his awful charge, And anxious mainly that the flock he feeds May feel it too. Affectionate in look, And tender in address, as well becomes A messenger of grace to guilty men.
Σελίδα 207 - ... and one even put on a military cockade, in order to incite his parishioners to come forward in the public cause. The genuine principles of our admirable constitution were thought by many to be in imminent peril ; yet all who wrote in their defence were exposed to obloquy. A learned prelate asserted, in the House of Lords, that " the people had nothing to do with " the laws but to obey them," and his sentiment was loudly applauded.
Σελίδα 346 - Lord, I thank thee that I am not as other men are, or even as this publican.
Σελίδα 243 - We have thought fit, by, and with, the Advice of our Privy Council, to...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας