Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

THE

ECLECTIC REVIEW.

.

MDCCCXXXII.

JANUARY-JUNE.

THIRD SERIES.

VOL. VII.

Φιλοσοφίαν δε ου την Στωικήν λέγω, ουδε την πλατωνικήν, και την Επι-
κουρείον τε και 'Αριστοτελικήν· αλλ' όσα είρηται παρ' εκάστη των αιρεσίων
τούτων καλώς, δικαιοσύνης μετά ευσεβούς επιστήμης εκδιδάσκοντα, τούτο
σύμπαν το 'ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΝ φιλοσοφίαν φήμι.

CLEM. ALEX. Strom. L. ).

LONDON:

HOLDSWORTH AND BALL,

18, ST. PAUL'S CHURCH-YARD.

1832.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

CONTENTS.

[ocr errors]
[ocr errors]

93

[ocr errors]

PAGE

ACLAND's Illustrations of the Vaudois, in a Series of Views

277

Annual Biography and Obituary

339

Anthologia Sacra

522

Anti-Slavery Reporter

244
Appeal, An, to the Clergy; shewing the necessity of a Reformation in the present
Constitution of the English Ecclesiastical Establishment

97

Art in Nature, and Science Anticipated

542

Bacon's Examination of certain Passages of Scripture, which have been appealed to

by some late Friends of the British and Foreign Bible Society, in Justification

of their Separation from that Institution

268

Balaanı. By the Author of “ Modern Fanaticism Unveiled”

36

Beverley's Sermon on the Unknown Tongues

ib.

Biblical Series of the Family Cabinet Atlas

157

Brenton's Sermon on the promiscuous use of the Burial Service

87

Burder's (Dr. H. F.) Four Lectures on the Law of the Sabbath

281

Calabria, during a Residence of Three Years

536

Carlile (Rev. J.) on Scriptural Education in Ireland

363

Chenevix's Essays on the National Character

324

Christian Spectator, The

. 212

Christian's, The, Family Library

522

Conder's (Josiah) Law of the Sabbath, Religious and Political

281

Cooper's (Professor) Lectures on the Elements of Political Economy

Copland on Pestilential Cholera

260

Cunningham's (Rev. J. W.) Political Duties of the Ministers of Religion

Davies's Ordinances of Religion Practically Illustrated and Applied

281

Dikes's Call to Union

451

Dibdin's Sunday Library

522

Drummond's (Dr.) Letters to a Young Naturalist

Dudley's Two Letters Addressed to a Friend in Wales, on the Constitution of the

British and Foreign Bible Society

268

Evans's Rectory of Valehead

454

Family Cabinet Atlas

157

Forbes's Sermons on the Lord's Day

281

Georgian Era, The .

339

Gilpin and Valpy's Anthologia Sacra

522

Greenfield's Polymicrian Greek Lexicon to the New Testament

189

Novi Testamenti Græci Tameion. Schmidt's Concordance

ib.

Gurney's Brief Remarks on the History, Authority, and Use of the Sabbath . 281

Hints on the Evidence of Christianity

361

Terms of Union

451

Hack's (Maria) Geological Sketches

161

Hall's (Bishop) Select Works

522

Rev. R.) Works. Edited by Dr. Gregory

189. 397

Harkness's Description of the Aborigines of the Neilgherry Hills

422

Hartley's Researches in Greece and the Levant

495

Heeren's Reflections on the Politics, Intercourse, and Trade of the Ancient Nations

of Africa

225

Henley's (Lord) Plan of Church Reform

Hoole's Personal Narrative of a Mission to the South of India

422

Hough's Letters on the Climate, Inhabitants, &c. of the Neilgherries

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »