Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

OF

TEACHING:

OR,

THE MOTIVES AND METHODS

OF

GOOD SCHOOL-KEEPING.

BY DAVID P. PAGE, A.M.

LATE PRINCIPAL OF THE STATE NORMAL SCHOOL, ALBANY, NEW YORK

TO WHICH IS ADDED

A BIOGRAPHICAL SKETCH OF THE AUTHOR.

TWENTY-FIFTH EDITION.

NEW YORK :
BARNES & BURR, PUBLISHERS, 51 & 53 JOHN ST.

CHICAGO: GEORGE SHERWOOD, 118 LAKE ST.

[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »