Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 8 - A number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3• A number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9.
Σελίδα 59 - TIME 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes =1 hour (hr.) 24...
Σελίδα 12 - Multiplying or dividing both terms of a fraction by the same number does not change the value of the fraction.
Σελίδα 64 - ANGULAR MEASURE. 60 seconds (") = 1 minute ('). 60 minutes = 1 degree (°). 360 degrees = 1 circumference.
Σελίδα 129 - If 8 men can do a piece of work in 12 days, how long will it take...
Σελίδα 64 - A circle is a plane figure bounded by a curved line called the circumference, every point of which is equally distant from a point within called the center, Fig.
Σελίδα 200 - The Altitude of a prism is the perpendicular distance between its bases.
Σελίδα 84 - J/ a pound? 7. What will it cost to paint the walls and ceiling of a room 36 ft. by 27 ft., and 12 ft. high, at $1.20 a square yard? 8. A farmer sold to a grocer 26 bu. of apples, at $1.25 a bushel, and took his pay in flour at $3.25 a barrel. How many barrels did he receive ? 9. A farmer sold 2 loads of hay, one for $15|, and the other for $18?.
Σελίδα 53 - Measures of Weight 10 milligrams (mg) =1 centigram eg 10 centigrams =1 decigram dg 10 decigrams =1 gram g 10 grams =1 dekagram Dg 10 dekagrams =1 hektogram Hg 10 hektograms =1 kilogram Kg...
Σελίδα 35 - Remove the decimal point as many places to the left as there are ciphers in the divisor.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας