Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 111 - Therefore also now, saith the Lord, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning: and rend your heart, and not your garments, and turn unto the Lord your God: for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil.
Σελίδα 362 - Then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labour that I had laboured to do : and , behold , all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun.
Σελίδα 111 - Let the priests, the ministers of the Lord, weep between the porch and the altar, and let them say, " Spare thy people, O Lord, and give not thine heritage to reproach, that the heathen should rule over them: wherefore should they say among the people, Where is their God?
Σελίδα 409 - For he is not a Jew, which is one outwardly ; neither is that circumcision which is outward in the flesh : but he is a Jew, which is one inwardly ; and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter ; whose praise is not of men, but of God.
Σελίδα 315 - Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.
Σελίδα 52 - A certain man had two sons : And the younger of them said to his father, Father, give me the. portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living.
Σελίδα 327 - For this ye know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God.
Σελίδα 111 - Yea, the LORD will answer and say unto his people, Behold, I will send you corn, and wine, and oil, and ye shall be satisfied therewith: and I will no more make you a reproach among the heathen...
Σελίδα 107 - And God saw their works, that they turned from their evil way; and God repented of the evil that he had said that he would do unto them; and he did it not.
Σελίδα 162 - ... tribulation and anguish, upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile; but glory, honour, and peace, to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile: for there is no respect of persons with God.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας