Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 425 - The world's great age begins anew, The golden years return, The earth doth like a snake renew Her winter weeds outworn: Heaven smiles, and faiths and empires gleam Like wrecks of a dissolving dream.
Σελίδα 459 - I see the Deep's untrampled floor With green and purple seaweeds strown; I see the waves upon the shore, Like light dissolved in star-showers, thrown: I sit upon the sands alone — The lightning of the noontide ocean Is flashing round me, and a tone Arises from its measured motion, How sweet! did any heart now share in my emotion.
Σελίδα 480 - LOVE'S PHILOSOPHY The fountains mingle with the river And the rivers with the ocean, The winds of heaven mix for ever With a sweet emotion ; Nothing in the world is single, All things by a law divine In one another's being mingle — Why not I with thine...
Σελίδα 397 - He is a portion of the loveliness Which once he made more lovely. He doth bear His part, while the One Spirit's plastic stress Sweeps through the dull dense world : compelling there All new successions to the forms they wear...
Σελίδα 459 - The sun is warm, the sky is clear, The waves are dancing fast and bright, Blue isles and snowy mountains wear The purple noon's transparent might, The breath of the moist earth is light Around its unexpanded buds; Like many a voice of one delight, The winds, the birds, the ocean floods, The city's voice itself, is soft like Solitude's.
Σελίδα 239 - Lamp of Earth! where'er thou movest Its dim shapes are clad with brightness, And the souls of whom thou lovest Walk upon the winds with lightness, Till they fail, as I am failing, Dizzy, lost, yet unbewailing! Asia My soul is an enchanted boat, Which, like a sleeping swan? doth float Upon the silver waves of thy sweet singing...
Σελίδα 502 - Yet if we could scorn Hate, and pride, and fear: If we were things born Not to shed a tear, I know not how thy joy we ever should come near. Better than all measures Of delightful sound, Better than all treasures That in books are found, Thy skill to poet were, thou scorner of the ground! Teach me half the gladness That thy brain must know, • Such harmonious madness From my lips would flow, The world should listen then, as I am listening now.
Σελίδα 445 - Two vast and trunkless legs of stone Stand in the desert. . . . Near them, on the sand, Half sunk, a shattered visage lies, whose frown, And wrinkled lip, and sneer of cold command, Tell that its sculptor well those passions read Which yet survive, stamped on these lifeless things, The hand that mocked them, and the heart that fed : And on the pedestal these words appear : 'My name is Ozymandias, king of kings: Look on my works, ye Mighty, and despair !
Σελίδα 519 - SWIFTLY walk over the western wave, Spirit of Night ! Out of the misty eastern cave, Where all the long and lone daylight Thou wovest dreams of joy and fear, Which make thee terrible and dear, — Swift be thy flight...
Σελίδα 472 - AN old, mad, blind, despised, and dying king ; Princes, the dregs of their dull race, who flow Through public scorn — mud from a muddy spring ; Rulers, who neither see, nor feel, nor know. But leech-like to their fainting country cling, Till they drop, blind in blood, without a blow ; A people starved and stabbed in the...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας