Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

so elegantly touched by St. Bernard, that I shall give it to the reader in his own words. “ Tu igitur, si vocem Domini audieris intus

« in animo, et dicatur tibi, ut offeras Isaac, “ ut tuum quodcunque est gaudium immoles $Deo, interpretatur enim Isaac gaudium

seu risus) fideliter et constanter obedire ne " timeas : securus esto: non Isaac sed aries « morietur; non peribit tibi lætitia sed con$6 tumacia- Hæc vita est sanctorum; tan

quain tristes, semper autem gaudentes; " tanquam morientes, et ecce vivimus.

AN

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

AN

ENQUIRY

INTO THE

CIRCUMSTANCES AND MORAL INTENTION

OF THE

TEMPTATION OF JESUS CHRIST

IN THE WILDERNESS:

AN

ENQUIRY

INTO THE

CIRCUMSTANCES AND MORAL INTENTION

OF THE

TEMPTATION OF JESUS CHRIST.

OUR

UR Saviour Christ came into this world

to destroy the works of the Devil: and this he effected by a regular progress; not attempting to overcome the sharpness of death, till he had resisted the deceitfulness of sin: for death will have its effect, so long as sin retains its power. This was true of Christ; and it is true of all other men: whence it must appear to every considerate Christian, how greatly we are interested in the History of Christ's Temptation. He is said to have been tempted in all points like as we are παντα καθ' ομοιοτητα or,

" in all

XATO

[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »