Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

TO

THE HON, AND RIGHT REVEREND

SHU TE

LORD BISHOP OF DURHAM,

THE FOLLOWING

MEDITATIONS

ARE RESPECTFULLY

INSCRIBED

BY HIS LORDSHIP's

DUTIFUL AND GRATEFUL SERVANT,

JOHN BREWSTER.

Greatham, near Stockton,

1802.

a

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »