Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 170 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) = 1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 225 - A pile of wood 8 feet long, 4 feet wide, and 4 feet high, contains 1 cord; and a cord foot is 1 foot in length of such a pile.
Σελίδα 166 - Square Measure 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq. yd.) 30j square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 185 - Measures of Length 10 millimeters (mm) =1 centimeter cm 10 centimeters =1 decimeter dm 10 decimeters =1 meter m 10 meters =1 dekameter Dm 10 dekameters =1 hektometer Hm 10 hektometers =1 kilometer Km...
Σελίδα 208 - The sum of the squares of the two sides of a right triangle is equal to the square of the hypotenuse; a a +b j =c*.
Σελίδα 121 - In multiplication of decimals, we know that the number of decimal places in the product is equal to the sum of those in both the factors.
Σελίδα 175 - TABLE. 20 Grains (gr.} = 1 Scruple, . . sc., or 3. 3 Scruples = 1 Dram, . . dr., or 3 . 8 Drams = 1 Ounce, . . oz., or § . 12 Ounces = 1 Pound, . . Ib., or ft,.
Σελίδα 208 - Subtract the square of the given side from the square of the hypotenuse, and extract the square root of the remainder. EXAMPLE 1. — The side given is 3 inches, the hypotenuse is 5 inches; what is the length of the other side ? SOLUTION.— 3- = 9 ; 5
Σελίδα 185 - Length. 10 millimeters (mm.) 1 centimeter (cm.) 10 centimeters 1 decimeter (dm.) 10 decimeters 1 meter (m.) 10 meters 1 dekameter (Dm.) 10 dekameters 1 hectometer (Hm.) 10 hectometers 1 kilometer (Km.) 10 kilometers 1 myriameter (Mm.) 1181.
Σελίδα 441 - States money by 10, move the decimal point one place to the right; to multiply by 100, move the decimal point two places to the right; to multiply by 1000, move the decimal point three places to the right.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας