Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

نزو

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS.

1901

1

LONDON:
Printed by WILLIAM CLOWES,

Duke-street, Lambeth.

COMMITTEE.

Esq.

Chairman- The Right Hon. the LORD CHANCELLOR, F.R.S., Memb. Nat. Inst. of France.
Vice-Chairman-The Right Hon. Lord J. RUSSELL, M.P., Pavmaster of the Forces.

Treasurer -WILLIAM TOOKE, Esq., M.P., F.R.S.
W. Allen, Exq., P.R. & R.A.S. r. Drummond, Esq., R. E., Rowland Hill, Esq., F.R.A.S. P. Herman Merivale,
Rt. Hon Visc. Althorp, M.P. F.R.A.S.

Edwin Hill, Esq.

M.A., F.A.S. Chancellor of the Exch. Right Hou. Viscount Ebring. The Right Hon Sir J. C. Hob- James Mill, F 9. Capt. P. Beaufort, R.N., F.R., ton, M.P.

house, Bart. M.P

W. H. Ord, Esq. M.P. and R.A.S., Hydrographer to C. Fastlake, Esq., R.A. David Jardine, E... M.A. The Right Hon. Sir H. Pamell, the Admiralty. T.F. Ellis, E... A.M., F.R.A.S. Henry B. Ker, Esq.

Bart., M.P. Sir C. Bell, P.R.S.L. & E. Sir Henry Ellis, F.R.S., Prin. The Rt. Hon the Earl of Kerry. Dr. Roget, Sec. R.S., F.R.A.S. G. Burrows, M.D.

Lib. Brit. Mus.

Thos, Hewitt Key, Esq., M.A. Sir M. A. Shee, P.R.A., P.R.S. C. Has Cameron. Es

John Elliotson, M.D., P.R.S. George C. Lewis, Esq., M.A. 1. Abel Smith, Esq., M.P. The Rt. Rev. the Bishop of Thomas Palconer, Esq. James Loch, Es.. M.P., John Taylor, Esq., F.R.S. Chichester, D.D. 1. L. Goldsmid, Esq., P.R. and F.G.S.

Dr. A. T. Thomson, F.L.S. William Coulson, E.q.

RAS.

George Long. Esq , M.A. H. Warmouth, Esq. R. D. Craig, Esq.

B. Gompertz, Esq., F.R. and J. W. Lubbock. Esq. F.R., J. Whishaw. Exq. Á.A., F.R.S. Wm. Crawford, Esq.

R.A.S.
R.A., und L.S.S.

John Wood, Es.
J. Fred. Daniell, Esq., F.R.S. G. B. Greenough, Esq., F.R. & Hl. Malden, Esq... M.A. John Wrotlesley, Esq., M.A.
H. T. Delabeche, Esq., V.P. L.S.

A. T. Malkin, Esq. M.A.

F.R.A.S. Geol. Soc.

H. Hallam, Esq., F.R.S., M.2.. James Manning, Esq. The Right Hon. Lord Denman. M. D. Hill, Esq., M.P.

THOMAS COATES, Esq., Secretary, 59, Lincoln's Inn Fields,

LOCAL COMMITTEES. Anglesea-Rev. E. Williams.

Carnarum-R. A. Poole, Esq. Maidenhead—R. Goolden, Esq.. Prasteign-Dr. A. W. Davios, Rev. W. Johnson. William Roberts, Es?:

F.L.S.

M.D.
Mr. Miller,
Chester-Haves Lyon, Esq.

Maidstone

Ripon - Rev. H. P. Hamilton, Ashburton - J. F. Kingston, Henry Potts, Esq:

Clement T. Smyth, Esq.

A.M, F.R.S. and G.S. Esq. Chichester-Dr. Forbes, F.R.S. John Case, Eng.

Rev. P. Ewart, M.A. Barnstaplo-- Bancraft, Esq. C. C, Dendy, Esq.

Malmesbury---B.C.Thomas, Esq. 'Ruhen--llev, the Warden of, William Gribble. Ewq. Coventry-Ar. Gregory, Esq.

Manchester Local Association - Humphreys Jones, Esq. Bilston-Rev. W. Leigh. Cor-John Crawford, Esq. G.W. Wood, Esq., Chairman, Ryde, Isle of WightBirmingham-Rev. John Cor.' Mr. Plato Petrides.

Ben: Heywood, Esq., Treas. Sir Rd. Simeun, Bart., M.P. rie, F.R.S., Chairman. Denbigh-John Madocks, Esq. T. W. Winstanley, Esq., Hon. Sheffield J. H. Abraham, Esq. Paul M. James, Esq., Treas. Thos. Evans, Esq.

Sec.

Shepton Mallet suret.

Derby-Joseph Strutt, Esq. Sir G. Philipe, Bart., M.P. G. F. Burroughs, Esq. Bridport-Wm. Forster, Esq. Edward Strutt, Esq., M.P. Benj. Gott, Esq.

Shreesbury-H. A. Slaney, Esq. James Williams, Esq. Derorport and Stonehouse- Merthyr Tydvil-J. J. Guest, M.P. Brutol-J. N. Sandery, Esq., John Cule, Esq.

Esq., M.P.

South PethertonChairman. - Norman, Esq.

Minchinhampton - John Ball, J. Nicholetis, Esq. J. Reynolds, Esq., Treas. Lt. Col. c. Hamilton Smith, Esq.

St Asaph-Rev. Geo. Strong. J. B. Estlin, Esq. F.L.S., Sec. F.R.S.

Monmouth. H. Moggridge, Stuckport - Henry Marsland, Calcutta-Lord Wm. Bentinck. Etruria-Jos. Wedgwood, Esq. Esq.

Esq., Treasurer.
Sir Edward Ryan.
Exeter-J. Tyrrell, Esq.

Nea!h-John Rowland, Esq. Henry Coppock, Esq.. Sec. Jaibes Young, Esq.

John Milford, Esq (Coaver.) Newcastle--Rev. W. Turnet. Tavistock-Rev. W. Evans. Cambridge-Rev. Jaines Bow. Glasgow-K. Fiulay, Esq. Nenport, Isle of Wight

John Rundle, Esq. stead, M.A. Professor Myine.

Abr. Clarke, Esq.

Truro - Richard Taunton, M.D. Rev. l'rof. Henslow, M.A., Alexander McGrigor, Esq. T. Cooke, Jun., Es4.

Henry Sewell Stokes, Esq. P.L.S. & G.S. Charles Tennant, Esq.

R. G. Kirkpatrick, Esq, Tunbridge Wells - Dr. Yeats, Rev. Leonard Jenyns, M.A., James Cowper, Esq. Neroport Pagnell -- J. Millar, M.D. F.L.S. Glamorgarshire

E».

Warwick--Dr. Conolly. Rev. John Lodge, M.A.

Dr. Makin. Cowbridge. Nentorn, Montgomeryshire The Rev. W. Field, (Leam.) R. W. Rothman, Esq., M.A., W. Williams, Esq., Aberper-Williain Pugh, Esq. Waterford-Sir John Newport, F.R.A.S. and G.S.

xwm.

Norwich--Right Hon. Lord Sur- Bart. Rev. Geo. Peacock, M.A., Guernsey-F. C. Lukis, Esq. field.

Wolverhampton - J. Pearson, F.R.S. & G.S. Hull-J.C. Parker, Esq.

Rich. Bacon, Esq.

Esq. Rev. Prof Sedgwick, M.A., Keighley, Yorkshire- Rev. T. Orford - Dr. Daubeny, F.R.S., Worcester-Dr. Corbet, M.D. F.R.S. & G.S. Dury, M.A

Professor of Chernistry. Dr. Hastings, M.D. Professor Smyth, M.A. Launcesłon-Rev. J. Barfitt. Rev. Professor lowell.

C. H. Hebb, Esq. Rev. C. Thirlwall, M.A. Leamington Spa-Dr. Loudon, Rev. John Jordan, B.A. Wrexham-Thomas Edgworth, Canterbury-Alex. B. Higgins, M.D.

Rev. R. Walker, M.A., F.R.S.

Esq.
Esa
Leeds J. Marshall, Esq.

E. W. Head, En. M.A. J. E. Bowman, Esq., F.L.S, John Brent, Esq.

Lever-J. W. Woollgar, Esq. W. R. Browne, Ew., M.A. Treasurer.
Dr. Harry Wm. Carter, M.D., Liverpool Local Association - Penang-Sir B. H. Makin, Major William Lloyd.
F.R.S.E.

WW.Currie, Esq., Chairman. Plymouth - H. Woollcombe, Yarmouth - C. E. "Rumbold,
William Masters, Esq. J. Mulleneux, Esq., Treas. Esq., F.A.S., Chai mar, Ewq., M.P.
Canton-J. F.Davis.Ey..F.R.S. Rev. W. Shepherd.

Snow Harria, Esq., F.R.S.

Dawson Turner, Esq. Cardigan-The Rev. J. Black. J. Ashton Yates, Exq.

E. Moore, M.D., F.L.S., See. York-Rev. J. Kenrick, A.M. well.

Ludloro-T. A. Knighi, Esq., G. Wightwick, Esq.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »