Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]

Sicut aquæ tremulum labris ubi lumen ahenis
Sole repercussum, aut radiantis imagine lunæ,
Omnia pervolitat latè loca, jamque sub auras
Erigitur, summique ferit laquearia tecti.

VIRG. Æn, vill.
So water, trembling in a polish'd vase,
Reflects the beam that plays upon its face;
The sportive light, uncertain where it falls,
Now strikes the roof, now flashes on the walls.

THE FIFTH EDITION.

LONDON:
PRINTED FOR J. JOHNSON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

P R E F A C E

TO THE

FIRST VOLUME.

When an Author, by appearing in print, requests an audience of the Public, and is upon the point of speaking for himself, whoever presumes to step before him with a preface, and to say, “ Nay, but hear me first,” should have something worthy of attention to offer, or he will be justly deemed officious and impertinent. The judicious reader has probably, upon other occasions, been beforehand with me in this reflection: and I am not very willing it should now be applied to me, however I may seem to expose myself to the danger of it. But the thought of having my own name perpetuated in connection with the name in the title page, is so pleasing and Aattering to the feelings of my heart, that I am content to risk something for the gratification.

8

who are.

This Preface is not designed to commend the Poems to which it is prefixed. My testimony would be insufficient for those who are not qualified to judge properly for themselves, and unnecessary to those

Besides, the reasons which render it improper and unfeemly for a man to celebrate his own performances, or those of his nearest relatives, will have some influence in suppressing much of what he might otherwise wish to say in favour of a friend, when that friend is indeed an alter idem, and excites almost the same emotions of sensibility and affection as he feels for himself.

It is very probable these Poems may come into the hands of some persons, in whom the sight of the Author's name will awaken a recollection of incidents and scenes which, through length of time, they had almost forgotten. They will be reminded of one, who was once the companion of their chosen hours, and who set out with them in early life, in the paths which lead to literary honours, to influence and affluence, with equal prospects of success. But he was suddenly and powerfully withdrawn from those pursuits, and he left them without regret; yet not till he had sufficient opportunity of counting the cost, and of knowing the value of what he gave up. If happiness could have been found in classical attainments, in an elegant taste, in the exertions of wit, fancy, and genius, and in the esteem and converse of such persons as in these respects were most congenial with himself, he would have been happy. But he was not-He wondered (as thousands in a similar situation still do) that he should continue dissatisfied, with all the means apparently conducive to satisfaction within his reach-But in due time, the cause of his disappointment was discovered to him-He had lived without God in the world. In a memorable hour, the wisdom which is from above visited his heart. Then he felt himself a wanderer, and then he found a guide. Upon this change of views, a change of plan and conduct followed of course. When he saw the busy and the gay world in its true light, he left it with as little reluctance as a prisoner, when called to liberty, leaves his dungeon. Not that he became a Cynic or an Ascetic-A heart filled with love to God, will assuredly breathe benevolence to men. But the turn of his temper inclining him to rural life, he indulged it, and the providence of God evidently preparing his way and marking out his retreat, he retired into the country. . By these steps the good hand of God, unknown to me, was providing for me one of the principal bleffings of my life ; a friend and a counsellor, in whole

b

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »