Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Pspchology

BY

JAMES MCCOSH, D. D., LL. D., Litt. D.

THE COGNITIVE POWERS.

I vol. izmo, $1.50.

THE MOTIVE POWERS.

I vol. 12mo, $1.50.

1

TRUTHS

BEING A TREATISE ON

METAPHYSICS

BY

JAMES MCCOSH, D.D., LL. D., Litt. D.

[ocr errors]

EX-PRESIDENT OF PRINCETON COLLEGE, AUTHOR OF

METHOD OF DIVINE
GOVERNMENT," LAWS OF DISCURSIVE THOUGHT,'

" PSYCHOLOGY
OF THE COGNITIVE POWERS," PSYCHOLOGY OF THE
MOTIVE POWERS

» 66

REALISTIC
PHILOSOPHY"

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »