Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

The Garden

. Andrew Marvell

1398

A Garden

. Andrew Marvell

1400

A Garden Song

. Austin Dobson

1401

In Green Old Gardens

Violet Fane

1402

An Autumn Garden

Bliss Carman

1403

Unguarded ..

. Ada Foster Murray.

1406

The Deserted Garden

. Elizabeth Barrett Browning.. 1406

A Forsaken Garden .

Algernon Charles Swinburne 1410

Green Things Growing

Dinah Maria Mulock Craik 1412

A Chanted Calendar.

.Sydney Dobell..

1413

Flowers

.Henry Wadsworth Longfellow 1414

Flowers

Thomas Hood

1416

A Contemplation Upon Flowers .Henry King

1417

Almond Blossom

.Edwin Arnold .

1417

White Azaleas.

Harriet McEwen Kimball 1418

The Bramble Flower .

Ebenezer Elliott .

1419

The Brier

Walter Savage Landor

1420

The Broom Flower

.Mary Howitt

1420

The Small Celandine .

William Wordsworth

1421

To the Small Celandine

William Wordsworth

1422

Four-leaf Clover

Ella Higginson

1424

Sweet Clover

Wallace Rice..

1424

"I Wandered Lonely as a Cloud”. William Wordsworth

1425

To Daffodils.

Robert Herrick

1426

To a Mountain Daisy

. Robert Burns

1426

A Field Flower ..

..James Montgomery

1428

To Daisies, Not to Shut so Soon . Robert Herrick

1429

Daisies

Bliss Carman

1430

To the Daisy

.William Wordsworth

1430

To Daisies.

.Francis Thompson .

1431

To the Dandelion

..James Russell Lowell

1433

Dandelion.

..Annie Rankin Annan

1435

The Dandelions

.Helen Gray Cone .

1435

To The Fringed Gentian

.William Cullen Bryant 1436

Goldenrod..

.Elaine Goodale Eastman 1437

Lessons From the Gorse

Elizabeth Barrett Browning.. 1438

The Voice of The Grass

Sarah Roberts Boyle . 1439

A Song the Grass Sings

Charles G. Blanden

1440

The Wild Honeysuckle..

.Philip Freneau

1440

The Ivy Green.

Charles Dickens

1441

Yellow Jessamine

Constance Fenimore Woolson 1442

Knapweed.

Arthur Christopher Benson .. 1443

Moly

.Edith Matilda Thomas 1445

The Morning-Glory

.Florence Earle Coates

1446

The Mountain Heart's-Ease

, Bret Harte.

1446

The Primrose.

Robert Herrick

1447

To Primroses filled with Morning

Dew ..

Robert Herrick

1448

To an Early Primrose

..Henry Kirke White .

1448

The Rhodora .

.Ralph Waldo Emerson

1449

The Rose.

.William Browne.

1450

Wild Roses

.Edgar Fawcett .

1450

The Rose of May

.Mary Howitt.

1451

A Rose.

.Richard Fanshawe.

1452

The Shamrock

Maurice Francis Egan 1453

Trailing Arbutus

.Rose Terry Cooke ..

1453

Trailing Arbutus .

.Henry Abbey

1454

To Violets.....

Robert Herrick

1455

The Violet

.William Wetmore Story 1456

To a Wood-Violet .

.John Banister Tabb

1457

The Violet and the Rose

.Augusta Webster .

1457

To a Wind-Flower .

.Madison Cawein

1457

Table of Contents

vii

GOD'S CREATURES

Once on a Time

Margaret Benson.

1461

To a Mouse

Robert Burns

1461

The Grasshopper

.. Abraham Cowley

1463

On the Grasshopper and the Cricket. John Keats.

1464

To the Grasshopper and the Cricket. Leigh Hunt

1464

The Cricket

William Cowper.

1465

To a Cricket

.William Cox Bennett

1466

To an Insect..

.Oliver Wendell Holmes 1466

The Snail

William Cowper

1468

The Housekeeper

Charles Lamb

1468

The Humble-Bee

.Ralph Waldo Emerson 1469

To a Butterfly

William Wordsworth .

1471

Ode to a Butterfly

Thomas Wentworth Higginson 1471

The Blood Horse

Bryan Waller Procter

1473

Birds ..

.R. H. Stoddard....

1474

Sea-Birds

Elizabeth Akers .

1474

The Little Beach Bird.

Richard Henry Dana.

1474

The Blackbird .

.Frederick Tennyson

1475

The Blackbird

.Alfred Edward Housman 1478

The Blackbird

.William Ernest Henley 1479

The Blackbird .

..William Barnes

1479

Robert of Lincoln .

William Cullen Bryant 1480

The O’Lincon Family

Wilson Flagg

1482

The Bobolink

.Thomas Hill

1483

My Catbird.

William Henry Venable 1485

The Herald Crane

Hamlin Garland.

1487

The Crow.

.William Canton

1488

To the Cuckoo

.John Logan .

The Cuckoo .

Frederick Locker-Lampson... 1489

To the Cuckoo.

William Wordsworth

1490

The Eagle

. Alfred Tennyson

1491

The Hawkbit

.Charles G. D. Roberts

1491

The Heron

Edward Hovell-Thurlow 1492

The Jackdaw

William Cowper ...

1492

The Green Linnet

William Wordsworth

1493

To the Man-of-War-Bird

Walt Whitman

1494

The Maryland Yellow-Throat. .Henry Van Dyke .

1495

“O Nightingale! Thou Surely Art" William Wordsworth

1496

Philomel.

Richard Barnefield

1497

Philomela

.Matthew Arnold

1498

On a Nightingale in April

William Sharp

1499

To the Nightingale .

.William Drummond

1499

The Nightingale.

.Mark Akenside .

1500

To the Nightingale

.John Milton

1502

Philomela

.Philip Sidney

1502

Ode to a Nightingale

.John Keats

1503

Song, “'Tis sweet to hear the merry

.Hartley Coleridge

1505

Bird Song

.Laura E. Richards.

1506

The Song the Oriole Sings

William Dean Howells

1507

To an Oriole.

.Edgar Fawcett .

1508

The Owl

Bryan Waller Procter. 1508

Song: the Owl

.Alfred Tennyson...

1509

“Sweet Suffolk Owl"

Thomas Vautor

1510

The Pewee

.John Townsend Trowbridge . 1510

Robin's Come

. William W. Caldwell... 1513

lark

Table of Contents

ix

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »