Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 23 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) = 1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 14 - TIME 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes =1 hour (hr.) 24...
Σελίδα 18 - Square Measure 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq.
Σελίδα 13 - TROY WEIGHT is used in weighing gold, silver, and precious stones. TABLE. 24 Grains (gr.) make 1 Pennyweight, dwt. 20 Pennyweights " 1 Ounce, oz. 12 Ounces "
Σελίδα 11 - Dry Measure 2 pints (pt.) =1 quart (qt.) 8 quarts = 1 peck (pk.) 4 pecks = 1 bushel (bu.) 2150.42 cu.
Σελίδα 7 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints — 1 quart (qt...
Σελίδα 5 - If the divisor is a whole number, and ends in zeros, we may cut off the zeros from the divisor, and move the decimal point in the dividend as many places to the left as there are zeros cut off'.
Σελίδα 23 - A Coin is a piece of metal, stamped by authority of government, to be used as money. The coins of the United States are made of gold, silver, nickel, and copper, and are as follows : Gold: — The double-eagle, eagle, half-eagle, three dollar piece, quarter-eagle, and dollar.
Σελίδα 34 - If the numerator and denominator of a fraction be multiplied by the same number, the value of the fraction is not altered.
Σελίδα 15 - ... in. A hand, used in measuring the height of horses, = 4 in. A knot, used in measuring distances at sea, = 1.15 mi.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας