Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

¶λλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 79 - SQUARE MEASURE 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet — 1 square yard (sq. yd.) 30^ square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 242 - A circle is a plane figure bounded by a curved line, called the circumference, every point of which is equally distant from a point within called the center.
Σελίδα 80 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints = 1 quart (qt...
Σελίδα 80 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) =1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 248 - ... as the squares of their radii, or as the squares of their...
Σελίδα 82 - The circumference of a circle is divided into 360 equal parts, called degrees ; each degree into 60 minutes ; each minute into 60 seconds.
Σελίδα 260 - A SPHERE is a solid, or volume, bounded by a curved surface, all points of which are equally distant from a point within, called the centre.
Σελίδα 35 - What does he gain or lose in his net income ? 70. 1. If $1350 at simple interest amount to $1570.50 in 1 year 8 months, find the rate per cent. 2. If by selling wine at $3 a gallon I lose 6 per cent, at what price must I sell it to gain 17J per cent? 3. Find the compound interest on $ 750 for 5 years at 2J per cent.
Σελίδα 242 - It follows that the ratio of the circumference of a circle to its diameter is the same for all circles.
Σελίδα 78 - MEASURE 12 inches (in.) = 1 foot (ft). 3 feet = 1 yard (yd.). 5J yards or Щ feet = 1 rod (rd.) . 320 rods = 1 mile (mi.). SURFACE MEASURE 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.). 9 square feet = 1 square yard (sq.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας