Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][ocr errors][merged small]

1 : 4

|

au niha

EMINENT

ORATORS OF FRANCE

BY

TIMON, ...'. (VISCOUNT DE CORMENIN.)

TRANSLATED FROM THE XIVTH PARIS EDITION.

NEW EDITION.

ILLUSTRATED.

PHILADELPHIA:
J. B. LIPPINCOTT & CO.

1876.

[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »