Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 225 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints = 1 quart (qt.) 4 quarts = 1 gallon (gal...
Σελίδα 225 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches = 1 cubic foot 27 cubic feet = 1 cubic yard...
Σελίδα 33 - Los números cardinales 0: zero 1: one 2: two 3: three 4: four 5: five 6: six 7: seven 8: eight 9: nine 10: ten 11: eleven 12: twelve 13: thirteen 14: fourteen 15: fifteen 16: sixteen 17: seventeen 18: eighteen 19: nineteen 20: twenty 21: twenty-one 22: twenty-two...
Σελίδα 164 - TIME 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes =1 hour (hr.) 24...
Σελίδα 225 - Square Measure. 144 square inches 1 square foot, 9 square feet 1 square yard, 30J square yards 1 square rod, 40 square rods 1 rood, 4 roods 1 acre.
Σελίδα 152 - The number to be divided is called the dividend. The number by which we divide is called the divisor. The number which shows how many times the divisor is contained in the dividend is called the quotient.
Σελίδα 153 - Think how many times the first figure of the divisor is contained in the first figure of the dividend.
Σελίδα 202 - Division is the process of finding how many times one number contains another, or of separating a number into equal parts.
Σελίδα 159 - Measures of length are used in measuring lines or distances. TABLE. 12 inches (in.) = 1 foot (ft.). 3 feet = 1 yard (yd.). 5£ yards, or 16| feet = 1 rod (rd.).
Σελίδα 163 - A man concreted the sidewalk in front of his house at a cost of $ 0.75 per square yard. The walk is 9 feet wide and 42 feet long. What did it cost him ? 12.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας