Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]

THE

PHILOSOPHY

OF A

FUTURE STATE.

BY THOMAS PICK, LL.D.
AUTHOR OF "THE CHRISTIAN PHILOSOPHER," THE PHILOSOPHY OF
RELIGION," ETC. ETC.

VOL. I.

PHILADELPHIA:

EDWARD C. BIDDLE, 3 MINOR STREET.

1840.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »