Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]

IS DUE ON

AN INITIAL FINE OF 25 CENTS WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH DAY AND TO $1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

[graphic]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »