Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

CAMBRIDGE

UNIVERSITY EXAMINATION PAPERS.

Tyrwhitt's Hebrew Scholarships.

May, 1855.

Examiners:

PROF. JARRETT, D.D. Trinity College.
PROF. WILLIAMS, B.D. Emmanuel College.
REV. E. RANDOLPH, M.A. Jesus College.
REV. E. B. WHYLEY, M.A. Trinity College.

TRANSLATE, adding such notes as you may think needful:

(1) Job xix.

(2) Lamentations iv.

TRANSLATE into ENGLISH:

Deuteronomy xx.

Proverbs xxv.

(1) Verse 24. Give the translation of this verse in our authorized version. How do you account for the rendering of the word "?

(2) Verse 28. What prefix is here omitted? and what do you consider to be the effect of the omission upon the meaning of the passage? Quote a passage in which a similar construction occurs.

Isaiah xvi.

(1) Verse 1. Explain particularly the historical allusion contained in this verse and those immediately following. To whom do you refer the expression DEN ' in verse 4?

(2) Verse 14. 7. Explain this expression.

TRANSLATE into BIBLICAL HEBREW, with the vowel points and principal accents, the following passage:

My son, if thou come to serve the Lord, prepare thy soul for temptation. Set thy heart aright, and constantly endure, and make not haste in time of trouble.

Cleave unto Him, and depart not away, that thou mayest be increased at thy last end.

Whatsoever is brought upon thee take cheerfully, and be patient when thou art changed to a low estate.

For gold is tried in the fire, and acceptable men in the furnace of adversity.

Believe in Him, and He will help thee; order thy way aright, and trust in Him.

Ye that fear the Lord, wait for His mercy; and go not aside lest ye fall. Ye that fear the Lord, believe Him; and your reward shall not fail. Ye that fear the Lord, hope for good, and for everlasting joy and mercy. Look at the generations of old, and see; did ever any trust in the Lord, and was confounded? or did any abide in His fear, and was forsaken? or whom did He ever despise, that called upon Him?

For the Lord is full of compassion and mercy, long-suffering, and very pitiful, and forgiveth sins, and saveth in time of affliction.

And:

The souls of the righteous are in the hand of God, and there shall no torment touch them.

In the sight of the unwise they seemed to die: and their departure is taken for misery,

And their going from us to be utter destruction ; but they are in peace. For though they be punished in the sight of men, yet is their hope full

of immortality.

And having been a little chastised they shall be greatly rewarded; for God proved them, and found them worthy for Himself.

As gold in the furnace hath He tried them, and received them as a burnt-offering.

Add the vowel points and principal accents to the following:

כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת הוא ממך לא בשמים הוא לאמר מי יעלה לנו השמימה ולא רחקה הוא : ויקחה לנו וישמיענו אתה ונעשנה : ולא מעבר לים הוא לאמר מי יעבר לנו אל עבר הים ויקחה לני וישמיענו אתה ונעשנה : ראה נתתי כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו : לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע: אשר אנכי מצוך היום לאהבה את יהוה אלהיך ללכת בדרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו וחיית ורבית וברכך יהוה אלהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה :

GENESIS XXXV.

I. ADD the vowel points to the following passage:

ויאמר אלהים אל יעקב קום עלה בית אל ושב ,Beginning

עמיו זקן ושבע ימים ויקברו אתו עשו ויעקב בניו :,Ending

II. Translate into HEBREW, Colossians iii.

To be translated into HEBREW:

THE PRAISE OF WISDOM.

Who can number the sand of the sea, and the drops of rain, and the days

of eternity?

Who can find out the height of heaven and the breadth of the earth, and the deep, and wisdom?

To whom hath the root of wisdom been revealed, or who hath known her wise counsels?

There is one greatly to be feared, The Lord sitting upon His throne. He created her and saw her, and poured her out on all His works.

She is with all flesh according to His commandment, and He hath given her to all those that love Him.

She is exalted like a cedar of Libanus, and as a cypress tree on the mountains of Hermon.

She is exalted like a palm tree in Engaddi, and as a rose plant in Jericho, as a fair olive tree in a pleasant field, and groweth up as a plane tree by the water-side.

As the vine she bringeth forth pleasant savour, and her flowers are the fruit of honour and riches.

She lifteth up the head of him that is of low degree, and maketh him to sit among great men.

She raineth down skill and knowledge, and exalteth them to honour that hold her fast.

O how comely is the wisdom of old men, and understanding and counsel to men of honour!

O how comely a thing is judgment for gray hairs, and for ancient men to

know counsel!

O how great is he that findeth wisdom, and how glorious is the man that hath understanding!

She shall give an ornament to his head, and a crown of glory shall she deliver to him.

With the bread of understanding shall she feed him, and give him the waters of wisdom to drink.

She shall go forth to meet him as a mother, yea, she shall receive him as

a son well-beloved.

He shall be stayed upon her, and shall not be moved, he shall rely upon her, and shall not be confounded.

He shall find joy and a crown of gladness, and she shall cause him to inherit an everlastingname.

The root of wisdom is the fear of the Lord, and the branches thereof long life.

All wisdom cometh from the Lord, and is with Him for ever and ever.

1. WHAT is meant by np nyan? Give examples of it.

2. What are the rules for distinguishing short Kamets from long Kamets?

3. In what cases is the particle

used with objective nouns ? Is it ever used with the subject of a passive verb? If so, give instances.

4. How is the present tense expressed in Hebrew?

5. On what syllable is the accent in the future tenses, without affixes, of all Hebrew verbs (excluding apocopated forms)?

6. In what cases cannot the

conversivum draw back this accent?

7. How is the 3rd person plural past Kal of verbs, distinguishable from the 3rd person plural past Kal of verbs

y?

8. What should be the voice of the infinitive which is joined to a tense to give it emphasis,-the same as the tense or different?

9. Dagesh when used to signify that a letter has been omitted, denotes the omission of one going before it. 'Mention a remarkable exception to this law in certain verbs.

10. The particle effect ever produced by

causes apocopation in verbs is the same ?

11. What particle is it that has sometimes the same power of converting a future tense into a past, as the

this effect?

conversivum? Has it always

12. Translate into ENGLISH, *2 Chron. xxxii. 21 to the end.

ועדרים v. 21? How do you explain מיציאי What is the grammar of ?28 .v לאורות

13. Translate Job viii. On DVD and PTY (v. 3) Mendelssohn makes the following remark:

• All the passages given to be translated literally.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »