Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

5. Translate, XXIV. (337 cm 338 Β):

Beginning, Μετὰ δὲ τὸν Πρόδικον Ιππίας ὁ σοφὸς εἶπεν, κ.τ.λ. Ending, ὑμῖν φυλάξει τὸ μέτριον μῆκος τῶν λόγων ἑκατέρου. Explain the probable allusion in νόμος τύραννος, the phrase αποκρύψαντα γῆν, the construction ὡς ποιήσετε, and the difference between ἀποφαίνειν and ἀποφαίνεσθαι. Parse εἰδέναι, ἐφεῖναι, and ἑλέσθαι.

6. Translate, XXXIII. (349 A—D):

Beginning, Πῶς οὖν οὐ σὲ χρῆν παρακαλεῖν ἐπὶ τὴν, κ. τ. λ.
Ending, εἰ τότε ἀποπειρώμενός μου ταῦτα ἔλεγες.

Distinguish between ὑπόλογον ποιεῖσθαί τινος and ὑπόλογον ποιεῖσθαί τινα.

TUESDAY, January 22, 1856. 9 to 12.

FIRST DIVISION.-(A.)

1. STATE what you know of Protagoras, Prodicus, and Hippias. What do you understand by "the profession of Protagoras"? Of what well-known fable was Prodicus the author?

2. Describe briefly the method of Socrates' teaching. What is meant by his “ Irony "? Write a short account of his accusation and death, giving the date B. C.

3. Translate, VIII. (316 c—Ε):

Beginning, Ορθῶς, ἔφη, προμηθεῖ, ὦ Σώκρατες, κ. τ. λ.

Ending, ἐγὼ δὲ τούτοις ἅπασι κατὰ τοῦτο εἶναι οὐ ξυμφέρομαι.

ιόντα. What other reading is there?

What is the signification of μουσική in Athenian education?

Illustrate the phrase κατὰ τοῦτο εἶναι.

4. Translate, XII. (323 A-c):

Beginning, "Ινα δὲ μὴ οἴῃ ἀπατᾶσθαι ὡς τῷ ὄντι, κ.τ.λ.
Ending, αμωσγέπως μετέχειν αὐτῆς, ἢ μὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποις.

5. Translate, xxvi. (339 c—340 Α):

Beginning, Δοκεῖ οὖν σοι, ἔφη, ταῦτα ἐκείνοις κ. τ. λ.
Ending, τοῦ Ἀχιλλέως τὸν Σιμόεντα παρακαλεῖν, εἰπόντα·

φίλε κασίγνητε, σθένος ἀνέρος ἀμφότεροι περ
σχῶμεν.

Quote the passage from the poem of Simonides here referred to.
Explain σὸς πολίτης.

Parse πληγείς, ἐσκοτώθην, ιλιγγίασα.

6. Translate, (xxxv. (351 b—D):

Beginning, Λέγεις δέ τινας, ἔφην, ὦ Πρωταγόρα, κ. τ. λ.
Ending, καὶ τρίτον ἃ οὐδέτερα, οὔτε κακὰ οὔτ ̓ ἀγαθά.

ἔστι δὲ ἃ ἔστι. Write down the full construction. Point out the distinction in sense between ανιώμενος and ὀδυνώμενος.

FIRST DIVISION.-(B.)

1. MENTION some of the various opinions held with regard to the character and teaching of the Sophists. What is the meaning of the term χρηματιστής applied to a Sophist? Give the date B. c. of the time of Socrates and the Sophists.

2. What is the question discussed in this dialogue? State some of the arguments used in it by Socrates and Protagoras. What other dialogues of Plato have reference to the Sophists?

3. Translate, VII. (314 E-315 B):

Beginning, Ἐπειδὴ δὲ εἰσήλθομεν, κατελάβομεν, κ. τ. λ.

Ending, περιιόντες ἀεὶ εἰς τὸ ὄπισθεν καθίσταντο κάλλιστα,

Explain the terms πρόθυρον, πρόστωον, ταμιεῖον.

Illustrate the phrase ἐκ τοῦ ἐπὶ θάτερα,

What is the force of the optative αναστρέφοι?

Καὶ μὲν δὴ καὶ Τανταλόν γε εἰσεῖδον.

To whom is this expression applied, and how is he described?

4. Translate, xxvI. (340 A-D):

Beginning, Ατὰρ καὶ ἐγὼ σὲ παρακαλῶ, μὴ ἡμῖν, κ.τ.λ.
Ending, ἔπειτα πέλειν, χαλεπήν περ ἐοῦσαν, ἐκτῆσθαι.

Quote the passage from Simonides here discussed.

Explain the meaning of μουσική.

What other reading is there for τὸ ἔμμεναι?

Parse ἐκπέρσῃ, προαπόφηναι, ἐκτῆσθαι.

Quote the complete lines from Hesiod.

5. Translate, XIX. (331 c-E):

Beginning, Οὐ πάνυ μοι δοκεῖ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, κ. τ. λ.
Ending, τόδε δὲ ἄλλο ὧν ἔλεγες ἐπισκεψώμεθα.

6. Translate, XXXVI. (353 c—Ε):

Beginning, Πάλιν τοίνυν, ἔφην έγώ, εἰ ἔροιντο ἡμᾶς, κ.τ.λ. Ending, ὁμολογοῖεν ἂν ὡς ἐγᾦμαι. Συνέφη ὁ Πρωταγόρας. Give the conclusion of this argument of Socrates. Explain the phrase ἄλλο τι, and give the different interpretations of ὅτι μαθόντα.

PALEY AND ECCLESIASTICAL HISTORY.

SATURDAY, January 19, 1856. 9 to 12.

FIRST DIVISION.—(A.)

1. How does Paley define Moral Philosophy? What are the three rules of life by which men are in general governed? State the principal defects which exist in all systems of human laws.

2. "Right and obligation are reciprocal," explain this. Distinguish between perfect and imperfect rights, and give examples of each. What objections does Paley make to the term "imperfect" rights?

3. In what sense does Paley decide that promises and contracts ought to be interpreted? Give his reasons. Explain how it is that what the parties ought to do, and what a judge would award, may be very different.

4. Mention the principal heads under which the duties of parents to their children may be ranged, and shew the truth of Paley's assertion, that a parent cannot "excuse an officious disposition of his fortune by alleging that every man may do what he will with his own."

5. Enumerate the Apostolic Fathers. Give a short account of Irenæus. With which of the Apostolic Fathers was he acquainted, and what was his conduct with respect to the Paschal Controversy ?

6. State the distinguishing tenets of the Nazarenes, the Ebionites, and Nicolaitans. In what terms are these last referred to in the New Testament? 7. To what schisms did the defections of many of the Christians during the Decian persecution give rise? Give a short account of Cyprian and of his conduct in this matter.

8. Enumerate some of the sources from which we derive a knowledge of the early history of the Christian Church. Quote the substance of passages from heathen writers which confirm the accounts of the severity of the persecutions which the Christians endured.

9. What was the origin of Lay Impropriations? How did they indirectly assist the cause of the Reformation both in the time of Queen Mary and of the Commonwealth?

10.

Give a short sketch of the life of Cranmer. In what respects did his opinions as a reformer differ from those of Wickliffe?

11. Mention instances which shew the low state of learning among the clergy at the time of the Reformation and shortly after it. How may we account for this? Mention some of the evils arising from it.

12.

What were the chief works relating to the Reformation published by authority during the reign of Henry VIII? In what way was he committed as to his opinions on the chief doctrines of the Church of Rome, and who were his advisers?

FIRST DIVISION.-(B.)

1. GIVE Paley's definition of virtue. Which does he call the four cardinal virtues? Shew that when one line of conduct is doubtful and another is safe, we are bound to take the safe side.

ex

2. "Whatever is expedient is right." In what sense is the term " pedient" here used? Guard against misconceptions, and give examples. Hence explain the maxim, "We must not do evil that good may come." 3. State the several cases in which Paley decides that promises are not binding. Are they binding when extorted by violence? Give reasons for and against.

4. Shew that it is our duty to relieve the poor. What three kinds of charity does Paley mention? Which of these does he consider the best, and for what reasons?

5. Give a short account of the siege of Jerusalem. To what author are we indebted for a knowledge of the chief incidents attending it? State the course which the Christians adopted at the beginning of the siege, and their reason for doing so.

6. Name some of the presidents of the Catechetical School of Alexandria. Give a brief account of Origen and of his method of interpreting the Scriptures.

7. Give the origin and some of the particulars of the persecution of the Christians under Nero. Mention the names of some of the more eminent martyrs during the reigns of Trajan and Marcus Aurelius respectively.

8. What were the distinguishing tenets of Montanus? Who was his most noted follower?

9. Distinguish between the English and British Churches, and mention the supposed founders of each? State the custom of the British Church with respect to keeping Easter? What would you hence infer as to its

origin?

10. Mention some of the reasons which induced Henry VIII. to suppress the monasteries. How did Cromwell and Cranmer differ in opinion as to the use to which the proceeds should be applied?

11. Who were the principal martyrs during the reign of Queen Mary? Give a brief account of Latimer. What were the peculiar circumstances which rendered the publication of the Homilies necessary?

12. From what sources did our Reformers draw their chief materials when compiling the Book of Common Prayer? Mention the differences between the first and second books of Edward VI. and give the date of the last revision.

MONDAY, January 21, 1856. 12 to 31.

SECOND DIVISION.-(A.)

1. In what does human happiness consist? Distinguish between the two kinds of hope, and give Paley's judgment with respect to them. Hence shew the advantages which a man possesses, even in this life, who is earnest in his pursuit of eternal happiness.

2. Distinguish between natural and adventitious rights. How are adventitious rights created? How does it happen that a person may have a right to a thing and yet have no right to use means to obtain it?

3. Shew that a lie is a breach of promise. Explain how it is, that a man may say what is true and yet tell a lie. Give some of Paley's instances of falsehood which are not lies.

4. Mention circumstances which may justify a Christian in an appeal to the law. What are the motives which should influence a prosecutor in a criminal trial?

5. Give an account of the persecutions which the Apostles and Disciples endured from Herod and the rulers of the Jews.

Who was the first bishop of Jerusalem, and what were the circumstances of his death?

6. What were the opinions of the Gnostics on the origin of evil and the personality of our Saviour? Give a brief account of Simon Magus.

7. Explain the differences in the observance of Easter which gave rise to the Paschal Controversy. How was it finally decided? What was the conduct of Victor Bishop of Rome in this controversy?

8. Give a short account of Arius and of the heresy which bears his name. By whom was the council of Nice convened? What was the decision of the council with respect to the Arian Controversy.

9. What work of Erasmus was used in the English Church? Mention any considerations which may have led to its adoption. What restrictions were imposed upon the study of the Bible during the reign of Henry VIII?

10. State the provisions of the Act of the Six Articles. What were the punishments incurred by those who opposed it?

11. Give a short account of the steps taken to suppress the Reformation during the reign of Queen Mary. Mention facts which shew her sincere attachment to the Church of Rome. Who were her principal advisers ? 12. How did the invention of printing forward the cause of the Reformation? By whom was our authorized version of the Bible made? On what former translations was it founded?

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »