Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 205 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) = 1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 79 - Which proves that the square of a number composed of tens and units contains, the square of the tens plus twice the product of the tens by the units, plus the square of the units.
Σελίδα 207 - Time 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes = 1 hour (hr.) 24 hours = 1 day (da.) 7 days = 1 week (wk.) 365 days = 1 common year...
Σελίδα 204 - SQUARE MEASURE 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq. yd.) 30| square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 94 - Multiply the divisor, thus increased, by the last figure of the root; subtract the product from the dividend, and to the remainder bring down the next period for a new dividend. 5. Double the whole root already found for a new divisor, and continue the operation as before, until all the periods are brought down. NOTE.
Σελίδα 84 - In a right triangle the square of the hypotenuse equals the sum of the squares of the other two sides or legs.
Σελίδα 54 - THE UNITED STATES RULE. Find the amount of the principal to the time when the payment, or sum of the payments, equals or exceeds the interest.
Σελίδα 84 - In a right triangle, the side opposite the right angle is called the hypotenuse and is the longest side.
Σελίδα 67 - If 8 men can do a piece of work in 9 days, how long will it take one man to do the same work ? 17.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας