Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 459 - Measures of Length 10 millimeters (mm) =1 centimeter cm 10 centimeters =1 decimeter dm 10 decimeters =1 meter m 10 meters =1 dekameter Dm 10 dekameters =1 hektometer Hm 10 hektometers =1 kilometer Km...
Σελίδα 459 - Measures of Weight 10 milligrams (mg) =1 centigram eg 10 centigrams =1 decigram dg 10 decigrams =1 gram g 10 grams =1 dekagram Dg 10 dekagrams =1 hektogram Hg 10 hektograms =1 kilogram Kg...
Σελίδα 459 - ... decimeter =1 liter (1.) 10 liters =1 dekaliter (dl.). 10 dekaliters =1 hectoliter (hi.). 10 hectoliters =1 kiloliter (kl.). 4. Weight. The gram is the weight of 1 cc water at 4° C.
Σελίδα 40 - ... hung up at one end, which when long enough will at last break with its own weight. Torricelli, however, in 1643, made an experiment which gave the true explanation of the pump-maker's difficulty. Filling with mercury a glass tube three feet in length, and closed at one end but open at the other ; he closed the open end with his finger, and inverted the tube in a basin filled with mercury. The mercury then sank in the tube to a given level, whilst above this level there was an empty space, which...
Σελίδα 471 - The major planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto.
Σελίδα 396 - The nervous system is divided into two major categories: the central nervous system, consisting of the brain and spinal cord, and the peripheral nervous system, which is composed of all nerves that extend outward from the brain or spinal cord (Fig.
Σελίδα 467 - The Handbook of Chemistry and Physics, published by the Chemical Rubber Company, Cleveland, Ohio, contains tables of various properties of the elements.
Σελίδα 9 - LINEAR MEASURE 10 millimeters (mm.) = 1 centimeter 10 centimeters (cm.) — 1 decimeter 10 decimeters...
Σελίδα 60 - Fig. 25. noticeably for an increase in temperature and the amount of its expansion can be very readily determined. The ordinary thermometer consists of a glass tube of uniform bore which has a bulb at one end. The bulb and part of the tube are filled with mercury. The remaining part of the tube is empty, so that the mercury can freely rise or fall. When the temperature rises, the mercury expands and rises, when the temperature falls, the mercury contracts and sinks.
Σελίδα 11 - Tho symbol (Ib.) for it is equally general, and is derived from the Latin word libra. The old English pound, which is said to have been the standard of weight from the time of William the conqueror till that of Henry VII., was derived from the weight of 7,680 grains of wheat, all taken from the middle of the ear, and well dried.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας