Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE NEW METHODS IN ARITHMETIC

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

METHODS IN ARITHMETIC

By

EDWARD LEE THORNDIKE
Teachers College, Columbia University

RAND MCNALLY & COMPANY
CHICAGO

NEW YORK

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »