Κριτικές

Review: The Center of the World

Κριτική από τη σύνταξη - Bookreporter.com

In New York Times bestselling author Jacqueline Sheehan's evocative and emotionally compelling novel, a mother and her adopted daughter each embark on a journey of selfdiscovery in the wake of a stunning revelation. How do you keep a secret so huge that it could devastate everyone you care about? For Kate Malloy, the answer is simple: one lie at a time. That's how she has protected her daughter ... Ανάγνωση ολόκληρης της κριτικής

Κριτικές χρηστών

Όλες οι κριτικές - 4
4 αστέρια - 0
3 αστέρια - 0
2 αστέρια - 0
1 αστέρι - 0

Όλες οι κριτικές - 4
Κριτικές χρηστών - 0

Όλες οι κριτικές - 4