Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 257 - Sixty days after sight of this First of Exchange (Second and Third of the same tenor and date unpaid...
Σελίδα 146 - Cubic Measure 1728 cubic inches (cu. in.) =1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord...
Σελίδα 147 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints — 1 quart (qt...
Σελίδα 28 - The number thus added to itself, or the number to be multiplied, is called the multiplicand. The number which shows how many times the multiplicand is to be taken, or the number by which we multiply, is called the multiplier.
Σελίδα 101 - A number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3• A number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9.
Σελίδα 145 - Square Measure 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq. yd.) 30£ square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 116 - To reduce a mixed number to an improper fraction. Multiply the whole number by the denominator of the fraction, and to the product add the given numerator.
Σελίδα 149 - TIME 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes = 1 hour (hr.) 24 hours = 1 day (da.) 7 days = 1 week (wk.) 365 days = 1 common year (yr.) 366 days = 1 leap year About 30 days = 1 month (mo.) 12 months = 1 year VALUE 10 cents (ct.
Σελίδα 285 - The logarithm of any power of a number is equal to the logarithm of the number multiplied by the exponent of the power.
Σελίδα 42 - If the divisor contains decimal places, we may remove the decimal point from the divisor, provided we carry the decimal point in the dividend as many places to the right as there are decimal places in the divisor.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας