Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

OF

TEACHING:

OR,

THE MOTIVES AND METHODS

OF

GOOD SCHOOL-KEEPING.

BY DAVID P. PAGE, A.M.
LATE PRINCIPAL OF THE STATE NORMAL SCHOOL, ALBANY, NEW YORK.

TO WHICH IS ADDED

A BIOGRAPHICAL SKETCH OF THE AUTHOR.

TWENTY-FIFTH EDITION.

NEW YORK:
A. S. BARNES & CO., 51 & 53 JOHN-STREET.

SOLD BY BOOKSELLERS GENERALLY THROUGHOUT

THE UNITED STATES.

1859.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »