Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]
[graphic]

LHLAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY

PRESTON-STEVENS

STANDARD ARITHMETIC

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

STANDARD

ARITHMETIC

BY

DEFOREST A. PRESTON

PRINCIPAL PUBLIC SCHOOL NO. 164, BROOKLYN, NEW YORK

AND

EDWARD L. STEVENS

ASSOCIATE CITY SUPERINTENDENT OF SCHOOLS

THE CITY OF NEW YORK

New York

THE MACMILLAN COMPANY

1910

All rights reserved

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »