Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Κριτική χρηστών  - Deb - Christianbook.com

A terrific book! Whether you are contemplating a career or ministry in Christian Counseling, or would just like biblical solutions to your own problems, this book is a must read. A fresh, new approach to the importance of sound doctrine for every day life. Ανάγνωση ολόκληρης της κριτικής

Περιεχόμενα

Introduction
9
The Basics of BIBLE Counseling
11
What Is BIBLE Counseling?
13
The Many Faces of Pharisaism
35
Biblical SelfEsteem
47
Depression
59
Suicidal Thoughts
75
Helping the Sexually Abused
79
Paganism the Fad Religion
193
How Paganism Has Infiltrated the Church
201
PseudoChristian Forms of Paganism
219
Jehovahs Witnesses and the Impossible Dream
225
On the Road to Godhood?
237
Penance Purgatory and Paganism
245
The Cutting Edge of Mission Fields
307
How Our Ministry Is Structured
319

Are Disorders Real?
87
The Fraud of Deliverance Ministries
93
The Great Addiction
113
Till Death Do We Fight
137
Integrating BIBLE Counseling Into the Local Church
155
The Gospel and Its Defense
159
Chapter 12
161
Going on the Defensive
175
The Root of All Cults
187
A Word About Disrupters
327
Most Frequently Asked Questions FAQs
333
Burnout and Internet Ministry
339
A Wifes Letter to Her Husband
347
Helpful Links
355
Record Keeping
365
How to Lead Someone to Christ
375
Index
397
Πνευματικά δικαιώματα

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Πληροφορίες βιβλιογραφίας