Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 73 - To multiply a decimal by 10, 100, 1000, &c., remove the decimal point as many places to the right as there are ciphers in the multiplier ; and if there be not places enough in the number, annex ciphers.
Σελίδα 81 - Square Measure 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq.
Σελίδα 240 - Multiply the principal by the rate per cent and divide the product by 100 ; the quotient will be the interest for one year.
Σελίδα 314 - Seek the greatest cube in the first period, and set its root on the right after the manner of a quotient in division. Subtract the cube of this figure from the first period, and to the remainder bring down the first figure of the next period, and call the number the dividend.
Σελίδα 80 - Span: 9 inches or 22.86 cm. Derived from the distance between the end of the thumb and the end of the little finger when both are outstretched.
Σελίδα 87 - Troy Weight. 24 grains (gr.) — 1 pennyweight (dwt). 20 pennyweights — 1 ounce (oz.) 12 ounces — 1 pound (Ib.).
Σελίδα 207 - ... term. Divide the product of the second and third terms by the first term, and the quotient will be the answer required.
Σελίδα 161 - Multiply the integral part of the mixed number by the denominator of the fractional part ; to the product add the numerator of the fractional part ; the sum will be the numerator of the improper fraction ; under which place the denominator of the fractional part. This rule is obviously correct, since it is the reverse of the rule, (ART.
Σελίδα 330 - Multiply the sum of the extremes by half the number of terms, and the product is the sum required.
Σελίδα 133 - The greater by the less divide, The less, by what remains beside; The last divisor still again, By what remains, till nought remains; And what divides and leaveth nought, Will be the. common measure sought.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας